ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบในการรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอวีซ่า, เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การยื่นขอวีซ่า จ่ายหนังสือเดินทางและผลให้แก่ผู้ขอวีซ่า การให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบในการรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอวีซ่า, เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การยื่นขอวีซ่า จ่ายหนังสือเดินทางและผลให้แก่ผู้ขอวีซ่า การให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)


  • ประกาศ: ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ 8.30 น.ถึง 14.00 น.
  • ประกาศ

    ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการรับใบสมัครยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียทั้ง 16 แห่งจะปิดการให้บริการรับใบสมัครยื่นขอวีซ่า
    ณ ขณะนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ผู้สมัครทุกท่านยังสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าได้ตามปกติ
  • โปรดทราบ ขณะนี้จนถึงช่วงวันหยุดสงกรานต์เป็นช่วงที่ทางสถานทูตออสเตรเลียได้รับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
Read more

ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มใบสมัครดูค่าธรรมเนียมวีซ่า
คลิ๊กที่นี่

การติดตามสถานะใบสมัคร

ในกรณีที่คุณยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วและต้องการตรวจสอบสถานะใบสมัคร

คลิ๊กที่นี่

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

ข่าวและประกาศสำคัญ

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียจะปิดทำการรับยื่นใบสมัครเร็วในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

Published on 28 April 2016

25 เมษายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

Published on 27 April 2016

Read More