top

Shërbimet Shtesë

Në qendrën e aplikimit për vizë të Finlandës në Prishtinë, Kosovë ju mund të gjeni shërbimet e mëposhtme shtesë:

  • Dorëzimi i pasaportës përmes postës –7euro
  • Formulari i plotësimit të aplikacionit për vizë - 5 euro
  • Shërbimi me SMS - 1.5 euro
  • Shërbim fotokopje. - 0.10 euro
  • Shërbimi i printimit të dokumenteve. - 0.10 euro
  • Shërbim foto – 7 euros