top

Përllogaritje E Tarifës Së Vizës

TARIFAT E VIZËS
Viza e Shengenit për qytetarët e Kosovës 35
Viza e Shengenit 60
Fëmijët, 0 deri 5 vjeç 0
Viza e Shengenit për qytetarët e shteteve në vijim
(Sipas Marrëveshjes për Lehtësimin e Vizave):
- Federata Ruse
- Shqipëria
- Armenia
- Azerbajxhani
- Bosnjë-Hercegovinë
- Gjeorgjia
- Maqedonia
- Moldavia
- Mali i Zi
- Serbia
- Ukraina
- Kap Verde
35

Ka një pagesë të shërbimit 27 euro (duke përfshirë TVSH) të vendosura për aplikim përveç tarifave të vizave.

Tarifat janë të pakthyeshme.

Aplikuesit që paraqesin aplikacionet e tyre në Qendrën e Aplikimit për Vizë duhet të paguajnë tarifën e vizës në arkën e pagesave në para të gatshme ose me kredit/debit kartelë (kur është në dispozicion) menjëherë pas dorëzimit të dokumenteve.

Aplikuesit e përjashtuar nga pagesa e vizës:

  • Anëtar i familjes së QYTETARIT TË FINLANDËS që banon në Finlandë
  • Anëtar i familjes së qytetarit tëBE/EEA-së (lëvizja e lirë)
  • Nxënësit e shkollave, studentët, studentë pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues të cilët ndërmarrin udhëtime për qëllime studimi ose trajnimi arsimor – Do të vlerësohet rast pas rasti
  • Hulumtuesit që udhëtojnë me qëllim të kryerjes së kërkimit shkencor - Do të vlerësohet rast pas rasti
  • Mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të personelit

Aplikuesit që përjashtohen nga pagesa e vizës duhet të paguajnë vetëm tarifën e shërbimit.