Başvuru Sahiplerine Önemli Uyarı!
VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışarısında, kapı önünde, ücret karşılığında hizmet sunan kişiler, yetkisiz acentalar ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz.
Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.
VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin ve Büyükelçiliklerin bu kişiler, acentalar ve tercüme bürolarıyla hiç bir bağlantısı olmadığı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Yasal Uyari
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve İstanbul’da vize hizmetlerinin sağlanması için VFS Global ile bir anlaşma düzenlemiştir. Buna müteakip, VFS Global, bu hizmetleri sağlaması için Hizmet Ortağı olarak Gateway Visa Services INC şirketini atamıştır. Bu yüzden, Hollanda Vize Başvuru Merkezi, Hollanda Dış İşleri Bakanlığı için VFS Global adına, Gateway Visa Services INC tarafından sağlanan bir hizmettir.
Gateway Visa Services INC Hollanda’ya giriş yapmak isteyen vize başvuru sahiplerine lojistik hizmetler sağlamakta olup, sadece aşağıdaki hususlardan sorumludur:
Başvuru sahibinden pasaportunu, doldurulmuş vize başvuru formunu, destek dokümantasyonunu (hepsi birden “Evraklar”) ve geçerli ücretleri almak.
Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliğine / İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğuna belgeleri teslim etmek.
Tüm formalitelerin tamamlanmasından sonra Ankara ve İstanbul’daki Hollanda Büyükelçiliğinen Merkez için ilgili Evrakların geri alınması ve başvuru sahibine elden ya da kurye ile iade edilmesi.
Aksi herhangi bir hükme bakılmaksızın, Türkiye’deki Hollanda Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu, başka evrakların talep edilmesi, başvuru sahibinin Hollanda Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu ofisinde şahsi olarak bulunmasını ve vize başvurusunun reddedilmesi hakkını saklı tutar.
Belirli durumlarda, açıklanan prosedür yerine, Türkiye’deki Hollanda Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu ilgili Evrakları, tüm Türkiye’de bulunan VFS Global Vize başvuru merkezleri yerine, Başvuru Sahiplerine doğrudan teslim edecektir.
Gateway Visa Services INC, başvuru sahiplerinin Evraklarını işlerken her türlü makul önlemleri almaktadır. Ancak, Gateway Visa Services INC, kaza, hırsızlık, doğal felaketler (doğal afetler) nedeniyle taşınma esnasında ya da Gateway Visa Services INC şirketinin kontrolü dışındaki ya da kasıtlı ediminden kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı kaybolan Evraklardan dolayı sorumluluk üstlenmez.
GEÇERLİ TÜRK KANUNLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLAR İÇİN İSTİSNALARA VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARINA İZİN VERİR.
Gateway Visa Services INC tarafından başvuru sahibinden alınan başvuru ücretleri geri ödemesizdir. İstenen vizenin Türkiye’deki Hollanda Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu tarafından başvuru sahibine verilip verilmediğine bakılmaksızın İŞBU YASAL UYARININ 2. BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN HİZMETLER TAMAMEN YERİNE GETİRİLMİŞ OLACAKTIR.
Gateway Visa Services INC, kendi keyfiyetinde, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda burada belirtilen şart ve koşullardan herhangi birini ya da tümünü değiştirebilir, tadil edebilir, iptal edebilir ya da geri çekebilir. BAŞVURU SAHİBİNİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN MEMNUN KALMAMASI DURUMUNDA, BAŞVURUNUN TEK VE YEGANE YASAL ÇARESİ İSE, VFS GLOBAL’İN SAĞLADIĞI HİZMETLERİ REDDETMEKTİR.
Gateway Visa Services INC tarafından başvuru sahibine sağlanan hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir talep ya da ihtilaflar, Türkiye mahkemelerinin yegane yargı yetkisine tabi olacaktır.
Başvuru sahibi, vize başvurusunu yapmadan önce, kendisinin ya da temsilcisinin, işbu belgede belirtilen tüm şartları, koşulları ve bilgileri okuduğunu, anladığını ve bunlarla sınırlı olacağını kabul eder ve onaylar.

Gateway Visa Services INC ve VF Global, herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da ya da herhangi bir diğer yasal işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini ya da satmayacağını beyan eder.