Top Button

Sau khi nộp hồ sơ

Sau khi đã nộp hồ sơ thị thực Úc, và đang chờ bộ hồ sơ trong quá trình xét duyệt, quý khách có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đường dẫn sau: Kiểm tra tình trạng hồ sơ

Thời gian xét duyệt tiêu chuẩn cho từng loại thị thực bao gồm loại thị thực mà quý khách đang xin. Vui lòng xem nhấn đường dẫn:

Thời gian xét duyệt hồ sơ tiêu chuẩn.

Khi quý khách đã trải nghiệm những dịch vụ của công ty chúng tôi, nếu quý khách muốn phản hồi về những dịch vụ đó, vui lòng chọn: Dịch vụ khách hàng

Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn!

Trở về trước