Top Button

Quốc tịch Úc theo huyết thống

Tổng quan

Thông tin chi tiết về việc nhập quốc tịch cho con theo huyết thống bao gồm điều kiện và các giấy tờ cần nộp vui lòng tham khảo tại trang mạng Bộ Nội Vụ Úc:

Phí thị thực

Loại thị thực Tiền tệ Tiền tệ Phí thị thực cho đương đơn chính Phí thị thực cho đương đơn phụ thuộc trên 18 tuổi Phí thị thực cho đương đơn phụ thuộc dưới 18 tuổi
Quốc tịch Úc theo huyết thống – đương đơn đầu tiên (diện thị thực S16) AUD

VND
230

4,000,000
N/A  N/A
 Quốc tịch Úc theo huyết thống – anh/chị/em khác nộp cùng một lúc(diện thị thực S16) AUD


VND
95


1,650,000

Phí xin thị thực có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

 Quý khách có thể tham khảo tại Biểu phí thị thực để biết thêm chi tiết

Giới thiệu về các phí dịch vụ :

 Đây là các phí dịch vụ tính thêm vào phí thị thực. Chi tiết các phí dịch vụ như sau :


PHÍ DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH
Phí dành cho đương đơn đến nộp hồ sơ thị thực VND 503,000

Phí bổ sung hồ sơ  (phí này không áp dụng cho trường hợp đương đơn bổ sung lần đầu tiên hoặc xuất trình thư yêu cầu bổ sungtừ Lãnh sự/ Đại sứ quán)

VND 352,000

PHÍ DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN PHỤ THUỘC
Phí dành cho đương đơn đến nộp hồ sơ thị thực VND 352,000
Phí bổ sung hồ sơ (phí này không áp dụng cho trường hợp đương đơn bổ sung lần đầu tiên hoặc xuất trình thư yêu cầu bổ sungtừ Lãnh sự/ Đại sứ quán) VND 352,000


Để thuận tiện cho quý khách, công ty VFS cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quý khách nộp hồ sơ xin thị thực tại VFS. Quý khách có thể Xem tại đây

Quý khách có thể thanh toán phí dịch vụ bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Quý khách chỉ có thể thanh toán phí xin thị thực bằng tiền mặt và thẻ tín dụng.

Những giấy tờ yêu cầu

Để lấy thông tin hướng dẫn nộp hồ sơ, quý khách có thể xem tại:

nhấn vào đây Trang mạng của Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Hồ Chí Minh

hoặc

nhấn vào đây Trang mạng của Đại Sứ Quán Úc tại Hà Nội


Yêu cầu về ảnh

Quý khách cần nộp 2 tấm ảnh có kích thước tương đương với ảnh trong hộ chiếu bao gồm cả ảnh trong đơn.

Thời gian xét duyệt

Thời gian xét duyệt hồ sơ tiêu chuẩn

Xem đường dẫn dưới đây để biết thời gian xét duyệt thị thực tiêu chuẩn cho mỗi loại thị thực.

nhấn vào đây

Tải mẫu đơn

Quý khách có thể tải các mẫu đơn theo đường dẫn dưới đây:

nhấn vào đây