ข่าวและประกาศสำคัญ


  • 07 October 2015

    วีเอฟเอทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ได้รับรางวัลจากสถานทูตสาธารณรัฐเช็กโครเอเชีย ตั่งแต่ 07 ตุลาคม2558 เป็นต้นมา

    วีเอฟเอสยินดียอมรับการใช้งานสำหรับผู้สมัครยื่นขอวีซ่าสำหรับสาธารณรัฐเช็ก