Başvuru Sahiplerine Önemli Uyarı!
VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışarısında, kapı önünde, ücret karşılığında hizmet sunan kişiler, yetkisiz acentalar ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz.
Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.
VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin ve Büyükelçiliklerin bu kişiler, acentalar ve tercüme bürolarıyla hiç bir bağlantısı olmadığı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Gereklİ Evraklar
UZUN SÜRELİ ÖĞRENCİ VİZESİ

Ön Bilgi;


Fransız ve/veya eğitim programları Fransız makamlarınca tanınan başlangıç formasyon veya eğitim için özel veya kamu eğitim kurumlarında,
veya mesleki formasyon kurumunda
veya eğitim, formasyon veya gençlik alanlarında Avrupa Birliği işbirliği programı çerçevesinde
Asıl faaliyeti, genel veya mesleki nitelikli bir eğitim veya formasyon olan üç aydan daha uzun bir süre eğitim almak için Fransa’ya gelen ve vize geçerlilik başlangıç tarihinde reşit olan (18 yaş veya daha üstü) yabancı öğrenciler.
   
Bu durumda, öğrenci sayılanlar:;
Üniversite veya yüksek öğrenim seviyesindeki bir kurumda öğrenim gören yabancılar;
orta öğrenim seviyesinde eğitim görmek isteyen reşit yabancılar;
sürekli yüksek mesleki formasyon alan yabancılar;
eğiticiler, ücretli araştırma görevlileri ve öğretim asistanları (ATER);
« capacité de droit » programına kayıtlı öğrenciler ;
“uzmanlık formasyon sertifikası” AFS’ye veya “ileri uzmanlık formasyon sertifikası” AFSA’ya
kayıtlı olan “stajyer doktorluk yapan” (FFI) tıp öğrencileri
aile destek stajyerleri” (“au-pair” olarak adlandırılan);
diplomalı Fransızca eğitimi gören öğrenciler.

Eğitim için uzun süreli vize talepleri aşağıdaki koşullardaki yabancılar hariç, Espace Campus France’tan (ECF) geçer:
bir Fransız orta öğrenim kurumunda eğitim görmek isteyenler;
serbest eğitim görmek isteyenler;

Eğitim vizesi için talep gerçekleştirmeden önce, kurum kayıt dosyası Campus France üzerinden onaylanmaldır: http://www.turquie.campusfrance.org

Uzun Süreli Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler;
1. Pasaport Aslı (Veriliş tarihi 10 yıldan daha eski olmamalıdır ve en az 18 ay daha geçerlilik süresi olmalıdır)
2. Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri ve kimlik fotokopisi,
3. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış iki adet uzun süreli form,
4. 3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (beyaz fonlu) iki tanesi formlara yapıştırılacak, bir tanesi ise müracaat esnasında teslim edilecektir,
5. Vize ücreti,
6. Gidiş tarihini gösteren uçak bileti,
7. Bir Fransız kuruma önkayıt veya kesin kayıt belgesi (Campus France’dan alınan ön kayıt belgesi ve Campus France numarası mevcut ise) veya Fransız Hükümetinden burs hak edildiğine dair belge. Bir “yüksek okul” sınavını geçen öğrencilerin, öğrenci olduğunu kanıtlaması için sınav başkanı tarafından verilen başarı belgesi yeterlidir.
8. Ebeveynlerin Fransa’daki seyahat masraflarını üstleneceklerine dair beyanı,
9. Ebeveynlerin geçim kaynaklarını kanıtlayan belgeler;
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
Vergi Levhası,
İmza Sirküleri,
Kuruluş Gazetesi.
İşveren olmayanlar bu evraklara ek olarak; iş verenden dilekçe, SGK belgeleri ve son 3 aya ait maaş bordrolarını ibraz etmelidirler.
10. Banka hesap cüzdanları,
11. Campus France Numarası ile Campus France tarafından verilmiş bir ön kayıt belgesi http://www.turquie.campusfrance.org
12. OFII müracaat formu (Form için tıklayınız),
13. Türkiye’den alınmış en son diploma.
14. İlk üç ay için konaklamaya dair bilgi;
Otelde kalınacaksa: Otel Rezervasyonu,
Bir şahsın evinde kalınacaksa: Ev sahibinden yazılı beyanat,
Yatılı bir yurt veya kurumda kalınacaksa: Yurt veya kurumun yetkilisinden yazılı bildiri.
Tüm evrakların (formlar hariç) fotokopileri ibraz edilmelidir.

DİKKAT : Yeşil pasaporta sahip olan öğrenciler uzun dönem öğrenci vizesine özel bir durumla başvurabilirler : Bu tip başvuruda vize bitiş tarihinden itibaren Fransadaki eğitim devam ediyorsa yeşil pasaportundaki vize kişiye oturum izni hakkı vermez. Bu durumda eğitim süresi 6 ayı geçen öğrencilerin ulusal pasaportla başvuru yapmaları gerekir.

18 yaşından küçük olan ve üniversite eğitimini Fransa’da yapmak isteyen öğrenciler müracaatlarını gidiş tarihinden en az 3 hafta önceden yapmaları gerekmektedir.

Dosya masrafları:
  Ücretsiz olduğu durumlar:
  - Fransız Hükümetinden burs alanlar : öğrenci niteliğini kanıtlamak için bir burs belgesi yeterlidir;
Yeterli kaynakları kanıtlamak için burs tutarı ve süresi ile ilgili veya topluma dayalı programdan yararlandığını gösteren bir belge yeterlidir.
  - yabancı vakıflardan veya yabancı hükümetlerden burs alanlar ve topluma dayalı programlardan ;
  yararlananlar
Dosyası Espace Campus France (ECF) tarafından incelenen öğrenciler: 50€
 
DİKKAT
 
İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni)
Belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi sunulmalıdır.
Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.
Vize talebi randevu ile gerçekleştirilir (VFS tel: (0212) 373 58 10 - 11 veya www.vfsglobal.com/france/turkey internet sitesi).