Başvuru Sahiplerine Önemli Uyarı!
VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışarısında, kapı önünde, ücret karşılığında hizmet sunan kişiler, yetkisiz acentalar ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz.
Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.
VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin ve Büyükelçiliklerin bu kişiler, acentalar ve tercüme bürolarıyla hiç bir bağlantısı olmadığı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Gerekli Evraklar
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi başvuru formu. (Aşağıdaki linkten ya da sitemizdeki ‘Başvuru Formu’ kısmından ulaşabilirsiniz). 

http://www.vfsglobal.com/greece/turkey/PDF/schengen_izmir_110214.pdf
Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan). 
Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen vizelerinin fotokopileri, giriş-çıkış kaşeleri dahil).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi .

2 adet biyometrik fotoğraf, arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş. (Sitedeki fotoğraf özellikleri kısmından ulaşabilirsiniz).
Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 olan ve Schengen ülkelerinde geçerli antetli kağıda basılmış, ıslak imzalı kaşeli Seyahat Sağlık Sigortasının orijinali. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır’ maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır. 
Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler:

Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs/feribot bileti rezervasyon belgesi. Biletler barkodlu olmalı veya rezervasyon numaraları veya PNR numaraları görünmeli. (Orijinal bilet talep edilebilir.)
Turla seyahat edilecekse, tur programı, ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı, B1/B2 belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi, tüm otel rezervasyonları talep edilir.
Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası ehliyet fotokopisi. (Araç başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır.) Araca ait yeşil sigorta talep edilebilir.
Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Tekne farklı bir şahsa ya da şirkete ait ise, belirtilen evraklara ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır. 

Otel Rezervasyonu. Tarihler bilet ile uyumlu olmalı ve yapılacak olan ödeme miktari mutlaka gözükmelidir. (Ödeme makbuzu istenebilir.)

Meslek Belgeleri:
Çalışanlar için gerekli belgeler:
Şirketin antetli kağıdιna yazılmış, kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup (orjinal ve güncel olmak zorunda).

Son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli), işe giriş bildirgesi, detaylı 4 A hizmet dökümü (e-devletten barkodlu ya da SGK’dan ıslak imza ve kaşeli).

4A Hizmet dökümü için aşağıdaki linke tıklayınız: https://uyg.sgk.gov.tr/SGKHizmetDokumuDogrulamaWEB/
İşe yeni başlanması durumunda, daha önceki işyerinize ait bilgiler ve maaş bordroları ek olarak sunulabilir.

Çalıştığı iş yerinin güncel Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.) 
Sözleşmeli çalışan ise: Belirtilen evraklara ek olarak sözleşme fotokopisi gerekmektedir.
Vergi Lehvasi için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_VRG_LVH
Esnaf ve Sanatkarlar oda kaydı için aşağıdaki linke tıklayınız:
http://esbis.gtb.gov.tr/BelgeDogrula/BelgeDogrulama.aspx

Kamu çalışanı için gerekli belgeler:
Çalıştığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal ve güncel), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun).
Son 3 aylık maaş bordrosu, SGK 4c hizmet dökümü (detaylı ve barkodlu). 

Şirket sahipleri için gerekli belgeler:
Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir). Ayrıca şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orjinal dilekçe. 
SGK 4a/4b hizmet dökümleri (detaylı ve barkodlu). 

Çiftçi için gerekli belgeler:
Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi (e-devletten barkodlu).

Emekli için gerekli belgeler:
Emekli olduğunu gösteren SGK’dan belge (e-devletten barkodlu), emekli maaşını gösterir son 3 aya ait banka hesap özeti(ıslak imza ve kaşeli). Varsa Emekli Kimliği fotokopisi.

Öğrenciler için gerekli belgeler:
Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli e-devletten alınmış kare barkodlu Öğrenci Belgesi, öğrenim zamanı gidiliyor ise okuldan orijınal izin yazısı.
Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi). Sponsordan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (Sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir: eğer bu kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa farklı bir kişinin sponsorluğu kabul edilebilir - yakınlık varsa nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir).

Çocuklar için gerekli belgeler:
Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir.
(Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir.)
Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orijinali ve her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.

Ev hanımı için gerekli belgeler:
Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor olan eşin tüm evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir. (Yolcunun evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda: Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir).

 Çalışmayanlar için gerekli belgeler:
Çalışan eşe/ebeveyne/yakına ait, mesleki ve maddi belgeler ile masrafların karşılanacağına dair dilekçe. (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar istenir, yakınlık varsa Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğiyle belgelenmelidir.)

Maddi belgeler:
Ekonomik durumunuzu belirten belgeler: Son 3 aylık, bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, güncel banka hesap dökümü (Sunulan banka dökümünün imza sirküleri talep edilebilir). (Banka dükümü başvuru sahibine ait olmalıdır - sponsor varsa sponsora, iş amaçlı başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe varsa şirkete ait olabilir).

Gerekli diğer belgeler:

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe)

Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kendi bilgilerinize ek olarak anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.

Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin yanında görülebilmelidir.

Kişi yerleşim yeriyle ilgili yakın tarihli bir değişiklik yaptıysa yaşadığı yere ait tapu veya noter onaylı kira sözleşmesi ve ek olarak ikametin bulunduğu yere ait,  elektrik veya su faturalarını sunmalıdır. Ayrıca nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri raporunu da sunmalıdır.

Evlendikten sonra soyadı değişikliğine maruz kalan kişilerin kızlık soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir.

Yurda giris/çikis belgesi.
Protokol belgesi.
  
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:

Yukarıda belirtilen durumlara ek olarak Türkiye’deki oturma izni veya varsa çalışma izni gerekmektedir.

Ek Durumlar

Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise: Tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. (Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla beraber seyahat edilsin ya da edilmesin- beraber başvuruda bulunulmadığı sürece muvafakatname sunulmalıdır ve muvafakatnamenin son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Her iki ebeveynle beraber vize başvurusunda bulunuluyorsa, muvafakatname gerekmemektedir ancak reşit olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formuna her iki ebeveynin de imza atması gerekmektedir. 
Reşit olmayan başvuru sahibinin anne/babası ayrıysa ve velayeti olan ebeveyn vize başvurusunda bulunuyor ise velayete sahip olmayan ebeveynden de noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Ek olarak boşanma kararının orijinali sunulmalıdır.  

Eş Yunan Vatandaşı ise:

Eğer başvuru sahibinin eşi Yunan Vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,
Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği (son 6 ay içerisinde alınmış) ve Türkiye’den alınan Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb)


Eş Avrupa Birliği ülke (Yunanistan dışında) veya İsviçre Vatandaşı ise:

Başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı veya İsviçre vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,
Evlilik cüzdanı,
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb.)

Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği; Eğer nüfus kayıt örneğinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yok ise, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği vatandaşı eş Bulgaristan vatandaşı ise ve pasaportundaki ismi ile Türkiye’deki ismi aynı değilse; isim denklik belgesi talep edilir.

AB vatandaşı eşi olan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir. 
Başvurular gidiş tarihinizden en fazla 60 gün öncesinde kabul edilecektir. Gidiş tarihinize 60 gün ve üzeri bir süreç varsa, yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Buna ek olarak, vize başvurularının seyahat tarihinden, en az on (10) iş günü öncesinde yapılması gerekmektedir. Çok acil olan durumlarda başvurunun aciliyetini belirten bir dilekçe ve aciliyet durumunu belgeleyen evraklar ile başvuru yapılması gerekmektedir. Acil olmayan ya da aciliyeti belgelenemeyen durumlarda on (10) iş gününden az olan süreçlerde başvuru yapılamayacaktır.

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi başvuru formu (aşağıdaki linkten ya da sitemizdeki ‘Başvuru Formu’ kısmından ulaşabilirsiniz )

Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan)

Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen vizelerinin fotokopileri, giriş-çıkış kaşeleri dahil).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş) (sitedeki fotoğraf özellikleri kısmından ulaşabilirsiniz)

Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 olan ve Schengen ülkelerinde geçerli antetli kağıda basılmış, ıslak imzalı kaşeli Seyahat Sağlık Sigortasının orijinali. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır’ maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır.

Yurda giris/çikis belgesi (e-devleten kabul edilir).

Protokol yazisi (ilk defa pasaport çikartan basvuru sahiplerinin protokol yazisi sunmalari gerekmektedir.)

Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler

Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs/feribot bileti rezervasyonu. Biletler mutlaka barkodlu olmalıdır. Rezervasyon numaraları veya PNR numarası gözükmelidir.
(orijinal bilet talep edilebilir)

Turla seyahat edilecekse, tur programı, ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı, B1/B2 belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi, tüm otel rezervasyonları talep edilir.

Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası ehliyet fotokopisi. (araç başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır)

Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Tekne farklı bir şahsa ya da şirkete ait ise, belirtilen evraklara ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır.

Otel Rezervasyonu. (ödeme makbuzu talep edilebilir)

  
Meslek Belgeleri:
Çalışanlar için gerekli belgeler:
Şirketin antetli kağıdιna yazılmış, kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup (orjinal ve güncel olmak zorunda).
Son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli), işe giriş bildirgesi, detaylı 4 A hizmet dökümü (e-devletten barkodlu ya da SGK’dan ıslak imza ve kaşeli)

İşe yeni başlanması durumunda, daha önceki işyerinize ait bilgiler ve maaş bordroları ek olarak sunulabilir.

Çalıştığı işyerinin güncel Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir) Sözleşmeli çalışan ise: Belirtilen evraklara ek olarak sözleşme fotokopisi gerekmektedir.

Kamu çalışanı için gerekli belgeler:
Çalıştığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal ve güncel), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun)
Son 3 aylık maaş bordrosu, SG 4c hizmet dökümü (detaylı ve barkodlu) .
  
Şirket sahipleri için gerekli belgeler:
Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir) Ayrıca şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orijinal dilekçe.
SGK 4a/4b hizmet dökümleri (detaylı ve barkodlu).

Çiftçi için gerekli belgeler:
Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi

Emekli için gerekli belgeler:
Emekli maaşını gösterir son 3 aya ait banka hesap özeti (ıslak imza ve kaşeli). Varsa Emekli Kimliği fotokopisi.

Öğrenciler için gerekli belgeler:
Yeni tarihli öğrenci belgesi, öğrenim zamanı gidiliyor ise okuldan izin yazısı (orijinal)
Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi) Sponsordan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir; eğer bu kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa farklı bir kişinin sponsorluğu kabul edilebilir-yakınlık varsa nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir)

Çocuklar için gerekli belgeler:
Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir).

Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orijinali gerekmektedir

Ev hanımı için gerekli belgeler:
Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor olan eşin tüm evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir. (Yolcunun evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda: Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir).

Çalışmayanlar için gerekli belgeler:
Çalışan eşe/ebeveyne/yakına ait, mesleki ve maddi belgeler ile masrafların karşılanacağına dair dilekçe. (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar istenir, yakınlık varsa Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğiyle belgelenmelidir)

  
Maddi belgeler:
Ekonomik durumunuzu belirten belgeler: Son 3 aylık, bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, güncel banka hesap dökümü (Başvuru sahibine ait olmalıdır - sponsor varsa sponsora, iş amaçlı başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe varsa şirkete ait olabilir) Ayrıca sunulan banka dökümünün imza sirkülerinin bulunması zorunludur.;

Gerekli diğer belgeler:

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe)
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kendi bilgilerinize ek olarak anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir. Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin yanında görülebilmelidir. Evlendikten sonra soyadı değişikliğine maruz kalan kişilerin kızlık soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir).
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:

Yukarıda belirtilen durumlara ek olarak Türkiye’deki oturma izni veya varsa çalışma izni gerekmektedir.
Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni
  
Ek Durumlar
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise: Tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. (Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla beraber seyahat edilsin ya da edilmesin- beraber başvuruda bulunulmadığı sürece muvafakatname sunulmalıdır ve muvafakatnamenin son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Her iki ebeveynle beraber vize başvurusunda bulunuluyorsa, muvafakatname gerekmemektedir ancak reşit olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formuna her iki ebeveynin de imza atması gerekmektedir.
Reşit olmayan başvuru sahibinin anne/babası ayrıysa ve velayeti olan ebeveyn vize başvurusunda bulunuyor ise velayete sahip olmayan ebeveynden de noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Ek olarak boşanma kararının orijinali sunulmalıdır.
  
Eş Yunan Vatandaşı ise:
  
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunan Vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği (son 6 ay içerisinde alınmış) ve Türkiye’den alınan Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb)
  
Eş Avrupa Birliği ülke (Yunanistan dışında) veya İsviçre Vatandaşı ise:
  
Eğer Yunan ya da Avarupa Birliği Vatandaşı eşi yurt dışına ikamet ediyorsa devetiye gerekmektedir.

Başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı veya İsviçre vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb.)
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği; Eğer nüfus kayıt örneğinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yok ise, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği vatandaşı eş Bulgaristan vatandaşı ise ve pasaportundaki ismi ile Türkiye’deki ismi aynı değilse; isim denklik belgesi talep edilir.

AB vatandaşı eşi olan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.
  

 

Geçerli pasaport (son 10 yıl içersinde alınmış, en az 2 sayfası boş,talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan)

http://www.vfsglobal.com/greece/turkey/PDF/schengen_izmir_110214.pdf
Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan)
Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri (Eski Pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen Vizelerinin fotokopileri,giriş çıkış kaşeleri dahil)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet biyometrik Fotoğraf (arkafonu beyaz) 3,5 cm x 4,5 cm boylarında (sitedeki fotoğraf kriterleri kısmından uluşabilirsiniz)

Seyahat Süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 Euro veya 50.000 USD ve Schengen Ülkelerinde geçerli olan Seyahat Sağlık Sigortası (aslı).
  
Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler
  
Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs bileti rezervasyonu (orijinal)

Turla seyahat edilecekse, tur programı talep edilir)

Seyahat araba ile (Şahsa ya da Şirkete ait) edilecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopinin üzerine Ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazı ve aracı kullanacak kişiye ait Uluslararası Ehliyeti (Fotokopi). Yeşil sigorta.

Seyahat Tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne eğer başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, tekne sahibinden davet yazısı, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve Vize kopyası. Tekne kiralık ise kira sözleşmesi.

Otel Rezervasyonu (ödeme makbuzu talep edilebilir.)
  
Meslek belgeleri:
Çalışanlar için gerekli belgeler:
Şirketin antetli kağıda yazılmış , kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde ise devam edeceğini teyit eden mektup (orijinal olmak zorunda).

Son 3 aylık maaş bordrosu, işe giriş bildirgesi (barkodlu), (eski ise ıslak imzalı kaşeli olmalı) 4 A Hizmet (e-devletten barkodlu ya da SGK’dan ıslak imzalı kaşeli SGK dökümü).

Eğer yeni işe başladıysanız daha önceki iş yerinize ait bilgiler ve maaş bordroları sunulabilir.

Çalıştığı işverinin güncel Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası,Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet belgesi (ıslak imzalı kaşeli veya e-imzalı.)

Kamu çalışanı: Çalıstığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun).

Şirket Sahipleri için gerekli belgeler: Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi kopyası, Vergi Levhası, Imza Sirküleri, Faaliyet belgesi (islak imzalı, kaşeli. Şirketin antetli kağıdına yazılmış dilekçesi (orijinal)

Çiftçi için gerekli belgeler: Ziraat odası tarafından verilen çiftçi belgesi.

Emekli için gerekli belgeler: Emekli maaşını gösteren son 3 aya ait banka hesap özeti. Varsa Emekli Kimliği.

Sözleşmeliyse: sözleşme fotokopisi.

Öğrenciler için gerekli belgeler: Yeni tarihli Öğrenci belgesi, öğrenim zamanında gidiliyorsa okuldan izin yazısı (orijinal)

Çocuklar için: Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir.

Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararı.

Ev hanımı: Evlilik çüzdanı ve geçimini sağlayan kişiye ait geçim evrakları

Çalışmayanlar için gerekli belgeler: Çalışan eşe ait masrafları karşılayacağına dair dilekçe, mesleki ve maddi belgeleri.
  
Maddi belgeleri:
Ekonomik durumunuzu belirten belgeler (banka dökümü şirkete veya başvuru sahibine ait) kaşeli ve imzalı.

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe)

Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:
Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni
  
Ek Durumlar
Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız seyahat ediyorsa, her iki ebeveyninden güncel tarihli noter tasdikli muvafakatname, eğer tek bir ebeveyn ile seyahat ediliyorsa seyahate katılmayacak olan ebeveyninden güncel muvafakatname, reşit olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formuna her iki ebeveynin imzası gerekmektedir (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir.)
  
 Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:
  
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunanistan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildiyse ,evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı olan eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilmezse, fotokopisi üzerine, Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir..

Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı akrabalarının kimlik ve pasaport fotokopileri.

Yunan Vatandaşı veya Avrupa Birliği Vatandaşı eşi Avrupa birliği pasaportuna sahip eşi ile seyahat ettiğini sunması gerekmektedir. (Örn: bilet vs)

Eğer Yunan ya da Avarupa Birliği Vatandaşı eşi yurt dışına ikamet ediyorsa devetiye gerekmektedir.

Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Tam Vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

İndirimden yararlanabilmeleri için beraber seyahat etmeleri gerekmektedir.
  
  

 
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru Formu.Başvuru sahibi 18 yaş altı olması durumunda başvuru formu ebeveynler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. (sitedeki formlar kısmından ulaşabilirsiniz)
  
Başvuru formu için lütfen aşağıya tıklayınız:
  
Başvuru Formu
  
Geçerli pasaport (son 10 yıl içersinde alınmış,en az 2 sayfası boş, talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan). 
  
Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri (Eski Pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen Vizelerinin fotokopileri,giriş çıkış kaşeleri dahil işlenmiş tüm sayfaların fotokopileri A4 kağıdında olmalıdır). Aile başvurularında tüm bireylerde birbirinin pasaportlarının işlenmiş sayfalarının fotokopileri olmalıdır.
  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  
2 Adet Biyometrik Fotoğraf (arka fonu beyaz) 3,5 cm x 4,5 cm boylarında (sitedeki fotoğraf kriterleri kısmından ulaşabilirsiniz)
  
Seyahat süresini kapsayan en az 1 ay olmak üzere, teminat limiti en az 30.000 Euro veya 50.000 USD ve Schengen Ülkelerinde geçerli olan Seyahat Sağlık Sigortası. (Konsolosluk tarafından daha uzun süreli seyahat sağlıksigortası talep edilebilir.)
  
Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler. (Sunulması mecburi değildir.)
  
Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs bileti rezervasyonu
  
Seyahat araba ile (Şahsa ya da Şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazı ve aracı kullanacak kişiye ait Uluslararası ehliyeti (Fotokopi).(varsa).
  
Otel Rezervasyonu (varsa).
  
Meslek belgeleri:
  
Çalışanlar için gerekli belgeler:
Şirketin antetli kağıdında yazılmış , seyahat amacını belirten orijinal yazı (Firma merkezi Trakya dışında ve bölge içinde şubesi var ise görev yeri Trakya bölgesi (şehir) belirtilmelidir. Şahsına veya birlikte yaşadığı aile bireyine(eş ,anne baba) ait güncel sabit güncel fatura (elektrik, su veya doğal gaz).
Son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imzalı ve kaşeli) , işe giriş bildirgesi (barkodlu), Son dört aya ait ayrıntılı 4/A SGK hizmet dökümü (e-devletten barkodlu).

4A Hizmet dökümü için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://uyg.sgk.gov.tr/SGKHizmetDokumuDogrulamaWEB/
Çalıştığı işyerinin güncel ve orjinalFaaliyet Belgesi, Sicil Gazetesi kopyası, güncel Vergi Levhası, (Vergi levhasında işe başlama tarihi 4 aydan fazla olmalıdır), İmza Sirküleri.
  
Şirket Sahipleri için gerekli belgeler: Şirketin orjinal ve güncel Faaliyet Belgesi, Sicil Gazetesi kopyası (firma ortaklarının isimleri ve payları belirtilmiş olmalıdır), güncel Vergi Levhası, (Vergi levhasında işe başlama tarihi 4 aydan fazla olmalıdır), İmza Sirküleri
Vergi Lehvasi için aşağıdaki linke tıklayınız:

Esnaf ve Sanatkârlar oda kaydı için aşağıdaki linke tıklayınız::
http://esbis.gtb.gov.tr/BelgeDogrula/BelgeDogrulama.aspx
  
Çiftçiler için gerekli belgeler: Ziraat odası tarafından verilen orijinal, güncel, ıslak imzalı çiftçi belgesi (ÇB). Çifçilik kayıt tarihi 4 aydan az olmamalıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) güncel ve orijinal olması gerekmektedir.Arazi tapuları veya kiralık arazinin fotokopisi ve kira konrtatı olmalıdır.
  
Emekliler için gerekli belgeler: SGK’dan Emeklilik belgesi (e-devletten barkodlu), emekli maaşını gösteren orijinal, güncel, ıslak imzalı son 3 aya ait banka hesap özeti.

Emeklilik Belgesi internetten alabilmeniz için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:
  
Öğrenciler için gerekli belgeler: Yeni tarihli Öğrenci belgesi (Üniversite öğrencileri e-devletten barkodlu, ilkokul,ortaokul ve lise öğrencileri e-okuldan antetli kağıda ıslak imzalı ve kaşeli), seyahat amacını belirten dilekçe, masrafları karşılayacak ebeveynin mesleki ve maddi belgeleri, varsa anne ve babanın geçerli Schengen vize fotokopisi,18 yaş ve üstü cocuklarda şahsına ait yeterli bakiyeli orijinal, imzalı banka hesap dökümü.

  
Ev hanımları için gerekli belgeler: Seyahat amacını belirten dilekçe, eşinin mesleki ve maddi belgeleri, eşi olmadan tek başına vize başvurusunda bulunuyor ise şahsına ve eşine ait yeterli bakiyeli orjinal güncel hesap dökümü. Eşine ait geçerli Schengen vizesi var ise, fotokopisi.
  
Çalışmayan eş: (Erkek), eşinin ilgili kategoriye ait evraklarını ibraz etmek zorundadır. Sadece Eşi ile birlikte vize başvurusu yapması durumunda işlem kabul edilebilmektedir.
  
Maddi belgeler:
Ekonomik durumunu belirten belgeler: Şahsına veya şirkete ait bankanın antetli kağıdına yazılmış orjinal ıslak imzalı 7 iş gününden eski olmayan hesap dökümü olmak zorundadır.

Banka Hesap bakiyesi:Schengen kuralına göre, kişi başı talep edilen süre x 50 Euro olmalıdır. Örn: 1 ay 30 gün x50 Euro.(Banka dökümü TL değeri olarak da sunulabilir).
  
Şirket sahiplerinde: şirketin %100 payı kendisine ait olması durumunda tek başına şirket hesabını kullanabilir.Şirkette ortaklık olması durumunda şahsına ait yeterli banka hesap dökümü de ek olarak sunulmalıdır.
Aile başvurularında aile bireyleri çalışan veya 18 yaş üstü cocuklarda şahsi banka hesap dökümü sunulmalıdır.Her aile bireyinde birbirinin banka hesap dökümlerinin kopyası eklenmelidir.
Bireysel başvurularda şahsına ait yeterli bakiyeli banka hesap dökümü sunulmalıdır.
Sponsorlu başvurularda (anne baba eş)sponsorun şahsına ait ,hesap dökümü başvuru sahibinin başvuru dosyasına eklenmelidir
  
Orijinal, Güncel Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
  
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:
Türkiye’de oturma izni veya çalışma izni sunmalıdır.
  
Ek Durumlar
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise: Ebeveynleriyle beraber seyahat edecek olsa bile, her durumda, her iki ebeveyn tarafından noter onaylı, orijinal, 6 aydan eski olmayan muvafakatname gerekmektedir. Eğer kişi, ebeveynlerinin dışındaki bir kişi ile seyahat edecek ise (öğretmen, hala dayı vs.) her iki ebeveyn seyahat edecek kişiye noter onaylı, orijinal, 6 aydan eski olmayan muvafakatname vermek durumundadır. (Muvafakatnamede seyahat edecek kişinin kimlik bilgisi ve ismi geçmelidir.)Seyahat edecek kişinin geçerli shengen vizesi
Reşit olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formuna her iki ebeveynin imzası gerekmektedir (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).
  
Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
  
Eşinin pasaport ve kimlik aslı ve fotokopisi.
  
Evlilik cüzdanı, TC ve AB ülkesine ait evlilik cüzdanı fotokopisi (var ise).
  
Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise ; evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilemezse, fotokopisi üzerine Yunanistan’daki Resmi Makamdan “aslı gibidir” kaşesi vurulması gerekmektedir.
  
Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunanistan vatandaşı akrabalarının kimlik ve pasaport fotokopileri
  
Eğer başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
  
Eşinin geçerli pasaport veya kimlik fotokopisi(AB ülkesine olan).
  
Evlilik cüzdanı (Eğer yurtdışında evlilik var ise evlilik cüzdanı fotokopisi ).
  
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.
  
Ab vatandaşlığına sahip olan kişinin pasaport ve Türk kimliğindeki isim uyuşmazlığında Orijinal İsim Denklik Belgesi sunulmalıdır.
  
UYARILAR
İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni)
Yukarıda yazılan belgelerin dışında ek belgeler istenebilir.
Vize talebi randevu ile gerçekleştirilir
VFS Çağrı Merkezi: (0212) 373 58 26
VFS www.vfsglobal.com/greece/turkey (internet sitesi).
  
Schengen yönetmeliği uyarınca, istenilen bir veya daha fazla evrağın eksik olması durumunda, vizenin reddedilmesi mümkündür.

 
VIZE BASVURU SÜRECİ

1. Adım:
Dosyanızı oluşturun: Başvuru yapmak istediğiniz vize tipine uygun ücretler, formlar, belgeler gibi bilgileri bulmak için bu sitede yer alan “Vize hakkında herşey” bölümüne bakınız.

2. Adım:
Dosyanızı teslim etmek için bir randevu tarihi seçin: Vize Başvuru Merkezleri için Çağrı Merkezimizi arayabilir ya da internet sitemizden online olarak randevu alabilirsiniz: 0212 373 58 26.

Başvuru sahipleri aynı zamanda Vize Başvuru Merkezi’nde bulunan VIP Hizmet, Seyahat Sigortası, Kurye Teslimat Hizmetleri, ve daha birçoğunu içeren opsiyonel ek servislerden faydalanabilirler.

Başvurunuzu VIP Odası’nda size özel hizmetler aracılığıyla yapmak isterseniz buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu ek servisler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ‘’Ek Servisler’’ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3. Adım:
Dosyanızı teslim edin: Tamamlanmış dosyanız (shengen başvuru formu, 2 adetbiometrik fotoğraf, pasaport, vize ve VFS servis ücreti, istenilen belgeler) ile randevu günü ve saatinde VFS Vize Merkezi’ne geliniz. VFS Vize Başvuru Merkezlerimizin adresleri için buraya tıklayınız lütfen.

4. Adım:
Vize ücretini ödeyin: VFS Vize Merkezi çalışanı, ödenecek toplam ücreti ve hizmet bedellerini bildirir. Size bir ödeme makbuzu verilir.