THÔNG TIN QUAN TRỌNG

 • Trung tâm tiếp nhận thị thực tại Đà Nẵng

  Từ ngày 14 tháng 12 năm 2016, VFS Global bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Ý tại Đà Nẵng. Tất cả các đương đơn xin thị thực Ý có thể nộp hồ sơ và mẫu sinh trắc học tại địa chỉ sau:

  Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Ý
  Lầu 6, Tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng,
  Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Ý tại Tp.HCM sẽ được tân trạng từ ngày 15 tháng Một đến ngày 6 tháng Hai năm 2016. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại văn phòng kế bên cùng tầng với văn phòng hiện tại. Vị trí của trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực vẫn duy trì như cũ.

  Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực được tân trang mới sẽ mở cửa lại vào ngày 10 tháng Hai 2016: Tòa nhà Reso, lầu 4, 94-96 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.