Phí thị thực

Loại thị thực Euro VND
Thị thực thông thường (Tất cả các loại) 60  1,650,000
Thị thực cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi 35  950,000
Miễn phí thị thực( Hộ chiếu ngoại giao, Trẻ em dưới 6 tuổi và tất cả các loại thị thực đi học 0 0
  • Phí xin thị thực được áp dụng cho tỷ giá hiện tại và có thể thay đổi tùy theo tỷ giá
  • Bao gồm VAT phí dịch vụ và phí xin thị thực
  • Phí dịch vụ VFS:  370,000 VND
  • Phí dịch vụ chuyển phát nhanh : 35,000 VND ( trong Tp. Hcm/ Đà Nẵng) & 65,000 VND ( ngoài Tp. Hcm/ Đà Nẵng).

Tất cả các phí (Phí xin thị thực, Phí dịch vụ VFS và những phí khác) đều được trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng
Không hoàn trả lại tất cả các phí