photo

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฏระเบียบวิธีการสมัครสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ แถบแคริบเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ประเทศอารูบา, คูราเซา และเซนต์มาร์ติน และสำหรับหมู่เกาะแคริบเบียนเนเธอแลนด์, โบแนร์, เซนต์เอิสตาซียึส และ ซาบา)

Important information icon
  • ระวังการเสนองานซึ่งเป็นการหลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม– คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องขอว๊ซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตรวจสอบที่นี้

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

schedule an appointment

Schedule an appointment to visit the visa application centre

ตรวจสอบที่นี้

ตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่า

Track your application

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

ตรวจสอบที่นี้

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

Location Map

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด. โปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง

ข่าวสาร และ อัพเดต

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า บริษัท VFS Global ชั้น 29 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยี้ ...

Published on 05 July 2018

โปรดทราบ บริษัทวีเอฟเอส จะเปิดทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้...อ่านเพิ่มเติม