Zarezerwować termin złożenia dokumentów

Złożenie wniosków wizowych w Centrum Wizowym odbywa się wyłączne na podstawie uprzednio zarezerwowanego terminu.

Dodatkowe miejsca dla rejestracji będą udostępnione w dniu 23 maja 2019r.

Aby dokonać rejestracji prośimy o kontakt z operatorem Call Centru: +375 17 388 02 46 (09:00 - 17:00, czasu białoruskiego, od poniedziałku do piątku). Poprzez centrum telefonicznę można zarówno uzyskać informacje o dostępnych terminach, jak i zarejestrować datę złożenia wniosku wizowego w Centrum Wizowym.

Ponadto jest możliwe zarezerwować termin składania wniosku wizowego za pośrednictwem rejestracji elektronicznej. W celu uzyskania informacji dotyczących procesu rejestracji elektronicznej lub dostępnych terminach, prośimy skontaktować się z naszym operatorem Call Center pod numerem: +375 17 388 02 46 (w godzinach 09:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku).

W celu złożenia wniosku wizowego, należy stawić się w Centrum Wizowym w terminie, wybranym podczas rejestracji. Wnioski osób, które zgłoszą się do Centrum Wizowego o wyznaczonej podczas rejestracji godzinie, będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

Prosimy zwrócić uwagę, iż należy prawidłowo podać wszystkie swoje dane podczas dokonania rejestracji terminu oraz upewnić się czy są one poprawne: cel wizy, numer paszportu, imię i nazwisko, rok i datę urodzenia, i odpowiedni Centrum Wizowy. W przypadku zweryfikowania danych oraz uznania, że są one niepoprawne wnioskodawca nie będzie przyjęty w Centrum Wizowym.

Prosimy zwrócić szczególna uwagę na rodzaje wiz przy rejestracji:

Krajowa Wiza typ D to Wiza Krajowa, która upoważnia do przebywania na terytorium Polski w innych celach (z wyjątkiem pracy) ponad 90 dni od daty pierwszego wjazdu oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku;

Krajowa Wiza typ D - praca to Wiza Krajowa, która upoważnia do przebywania na terytorium Polski w celu pracy ponad 90 dni od daty pierwszego wjazdu oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku;

Inne Wiza Schengen typ C to Wiza Schengen, która upoważnia do przebywania na terytorium państw Schengen w innych celach (z wyjątkiem turystyki) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich;

Turystyka Wiza Schengen typ C to Wiza Schengen, która upoważnia do przebywania na terytorium państw Schengen w celu turystycznym do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu , liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich

Aby dokonać on-line rejestracji terminu złożenia wniosku wizowego należy kliknąć tutaj. W sytuacji, kiedy nie ma dowolnych terminów, albo potrzebują Państwo informacji dotyczących procesu on-line rejestracji, prośimy o konakt z naszym operatorem Call Centru pod numer: +375 17 388 02 46 (09:00 - 17:00, czasu białoruskiego, od poniedziałku do piątku).

Prosimy także zapoznać się z poniższą informacją:

  1. Należy sprawdzić podany adres poczty elektronicznej, ponieważ po rezerwacji automatycznie zostanie wysyłane pismo potwierdzające rejestrację.
  2. Maksymalnie 5 osób może zostać dodanych do grupy aplikujących się o wizę w jednym celu przy rejestracji do jednego Centrum Aplikacji w systemie rejestracji on-line lub Call Centrum (podczas jednego połączenia).

  3. Należy sprawdzić prawidłowość wpisania hasła i kodu bezpieczeństwa
  4. Aby skorzystać z tej samej poczty elektronicznej wykorzystanej podczas pierwszej rejestracji, należy wprowadzić użyte wtedy hasło.
  5. Zmienić termin rejestracji albo anulować rezerwację można tylko z powodów ważnych. W tym celu prosimy zgłosić się osobiście do Centrum Wizowego i przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadnienia zmiany terminu rejestracji / anulowania rezerwacji.

Konsulaty Generalne RP na Białoruśi i Centra Wizowe przestrzegają przed korzystaniem z pomocy i konsultacji ze strony jakichkolwiek nieupoważnionych osób. Ani placówki dyplomatyczne ani Centrum Wizowy nie aprobują takich usług. Nie ponoszą również odpowiedzialność za informacje udzielane przez takie osoby.