Ana sayfa I  English I  Español I  Türkçe

İspanya Vize
Başvurusu

TÜRKİYE
Başvuru Sahiplerine Önemli Uyarı!
VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışarısında, kapı önünde, ücret karşılığında hizmet sunan kişiler, yetkisiz acentalar ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz.
Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.
VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin ve Büyükelçiliklerin bu kişiler, acentalar ve tercüme bürolarıyla hiç bir bağlantısı olmadığı konusunda dikkatli olunmalıdır.
gerekli evraklar
İstanbul’dan başvuru yapacak olan kişiler aşağıdaki belgeleri incelemelidir;

İspanyol Vatandaşı ile Evli Olanlar

1.

1 adet arka fonu beyaz 3 aydan eski olmayan orijinal fotoğraf (Baş üstünde ve çene altında mesafe olmalıdır)
2. Eksiksiz doldurulmuş Schengen vizesi başvuru formu (Makina ile ya da büyük basım harfleriyle tümüyle doldurulmuş form -1 nüsha- Pasaport sahibi tarafından formda belirtilen 2 ayrı yer imzalanmalıdır. Ebeveyninin pasaportuna kayıtlı olup da seyahat edecek çocuklara ayrı form doldurulacaktır.) Ankara için İngilizce ya da İspanyolca form kullanılmalıdır, Bu form Türkçe doldurulabilir
3. İspanya’dan alınmış evlilik cüzdanı fotokopisi
4. İspanyol eşin ispanya kimliği yada ispanya pasaportu fotokopisi
5. İspanyol Eş’ten evli olduklarına ve birlikte seyahat edeceklerine dair el yazısı ile yazılmış bir dilekçe. (Birlikte seyahat edeceklerini belirtmesi eğer seyahat başka bir schengen ülkesine de yapılacaksa geçerlidir. İspanyada bulunan Eş’i ziyaret ediyorsa İspanyol Eş evli olduklarını ve eşinin kendisini İspanyada ziyaret edeceğini belirtmesi yeterlidir.)
6. Başvuru yapan kişinin kimlik ve pasaport fotokopisi
7. Yabancılar için geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi

Avrupa Birliği Vatandaşı ile Evli Olanlar

1.

1 adet arka fonu beyaz 3 aydan eski olmayan orijinal fotoğraf (Baş üstünde ve çene altında mesafe olmalıdır)
2. Eksiksiz doldurulmuş Schengen vizesi başvuru formu (Makina ile ya da büyük basım harfleriyle tümüyle doldurulmuş form -1 nüsha- Pasaport sahibi tarafından formda belirtilen 2 ayrı yer imzalanmalıdır. Ebeveyninin pasaportuna kayıtlı olup da seyahat edecek çocuklara ayrı form doldurulacaktır.) Ankara için İngilizce ya da İspanyolca form kullanılmalıdır, Bu form Türkçe doldurulabilir
3. Avrupa birliği’nin hangi ülkesinin vatandaşı ise o ülkenin evlilik cüzdanı fotokopisi (ispanyolca/İngilizce/Fransızca dillerinden birinin tercümesi ile sunulmalı)
4. Uçak bileti
5. Seyahat Sigortası
6. AB Vatandaşı Eş’ten evli olduklarına ve İspanya’ya birlikte seyahat edeceklerine dair el yazısı dilekçe.
7. Başvuru yapan kişinin kimlik ve pasaport fotokopisi

Ankara’dan başvuru yapacak olanlar aşağıdaki belgeleri incelemelidir;

AB Vatandaşıyla Evli Olan veya Birinci Dereceden Akraba Kişiler İçin Gereken Belgeler

Eksiksiz doldurulmuş Schengen vizesi başvuru formu (Makina ile ya da büyük basım harfleriyle tümüyle doldurulmuş form -1 nüsha- Pasaport sahibi tarafından formda belirtilen 2 ayrı yer imzalanmalıdır. Ebeveyninin pasaportuna kayıtlı olup da seyahat edecek çocuklara ayrı form doldurulacaktır.) Ankara için İngilizce ya da İspanyolca form kullanılmalıdır, Bu form Türkçe doldurulabilir
1 adet arka fonu beyaz 3 aydan eski olmayan orijinal fotoğraf (Baş üstünde ve çene altında mesafe olmalıdır)
Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik (temdit) süresi ve Schengen vizesi basılabilecek boş 2 sayfası olan orijinal pasaport ve varsa eski pasaport (Türk pasaportlarındaki “Açıklamalar ya da Gümrük Kayıtları” sayfalarına vize işlemi uygulanamaz. Ayrıca pasaport veriliş tarihi 10 seneden eski olmamalıdır, Hasarlı pasaportlar kabul edilmez.) Ankara için varsa eski pasaportlar fotokopileri ile beraber beyan edlmelidir.
AB vatandaşı ile evli olduğunu ispatlayan AB üyesi devletlerin birinden ya da İspanya’dan alınmış evlilik cüzdanı fotokopisi
 
AB vatandaşı olan kişinin pasaport fotokopisi.
Yabancılar için geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisi Pasaportun üzerinde herhangi bir damga, imza, vize ya da yazı bulunan tüm sayfaların fotokopisi dosya içerisine konulmalıdır. Kişinin eski pasaportu ya da pasaportları var ise bu pasaportların aslı ve işlenmiş bütün sayfalarının fotokopisini de dosyaya eklenmelidir
Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler Tüm ara seferleri göstermeli, tüm uçuş bilgilerini detaylı bir biçimde içermelidir.
Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösteren belgeler.
Ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası. Ankara için kalınacak gün sayısının 1 haftadan az olması halinde, minimum 1 haftalık sigorta yaptırılması gerekmektedir.. Sigortalar antetli kağıt çıktısı olmalıdır. NOT: Özel sağlık sigortaları kabul edilmemektedir.
Başvuru sahibi çalışıyorsa işveren mektubu ve/veya izin onayı

Başvuru sahibi şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına gidiş sebebini anlatan bir yazı.
SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
SGK hizmet dökümü. Ankara için son 3 aylık SGK Hizmet dökümü ya da 4a Hizmet dökümü)
Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. (Son 3 aylık çalıştığınız şirket tarafından kaşeli ve imzalı maaş bordrosu)
Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi.
Resmi gazete
Vergi levhası
Ankara için İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi eklenmelidir. (Fotokopi olması yeterlidir.)
Başvuru sahibi emekli ise emekli kartı fotokopisi ve emekli maaşının yattığı banka hesep cüzdanı fotokopisi ya da bankadan imzalı ve kaşeli hesap dökümü (son bir hafta içerisinde alınmıs olmalı)
Başvuru sahibi öğrenci ise orjinal öğrenci belgesi
Başvuru sahibi çiftçiyse; bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
Ankara için son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren hesap dökümünün son 1 hafta içinde alınmış olması gerekiyor. (Kaşeli ve imzalı orijinal döküm veya hesap defter dökümü orijinali ve fotokopisi)

Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname. (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)

Varsa tapu, araç ruhsatları.
Ankara’daki vize başvuru merkezinden başvuruda bulunacak kişilerin ikametgah sunması gerekmektedir.
Ankara için, Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.

Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname. (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)

Varsa tapu, araç ruhsatları.
Ankara’daki vize başvuru merkezinden başvuruda bulunacak kişilerin ikametgah sunması gerekmektedir.
Ankara için, Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.

İstanbul için, masrafları sadece ebeveynler ve yasal eş karşılayabiliyor. Masraflar eş tarafından karşılanıyorsa, evlilik cüzdanı fotokopisi ibraz edilmelidir, masrafları karşılayan eş durumu anlatan bir dilekçe yazmalıdır. Eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşin iş belgeleri, çalışmayan kişinin dosyasına da eklenmelidir.

VİZE BAŞVURU SÜRECİ

1. Adım :
Kısa dönemli İspanya Schengen Vizesi için başvurular Vize Başvuru Merkezi’nden kabul edilir.

Step 2
Başvurunuzdan önce, ‘ziyaret amacınızın' net olması gerekmektedir; vize başvurunuz boyunca size yardımcı olacağımızı ancak vize kategorinizin seçimi konusunda size tavsiyelerde bulunma ya da rehberlik yapma konusunda yetkili olmadığımızı unutmayınız. Görevimizin temel olarak idari olmasından ve tamamen Konsolosluk veya Büyükelçiliğin inisiyatifinde olduğundan dolayı vize alıp almayacağınız ya da başvuru süresinin ne kadar süreceği gibi konularda konuşma hakkına sahip değiliz.

Step 3
Farklı vizeler hakkında detayları öğrenmek için "Vizeleriniz hakkında her şey" bağlantısını tıklayınız.

Step 4
Vize Başvuru Merkezini ziyaretinizden önce güvenlik düzenlemeleri duyurularını kesinlikle okuyunuz.