HOME I  ENGLISH I  ภาษาไทย
Apply For
VISA to Sweden
In
Thailand

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2557

วันที่ วัน วันหยุด
1 มกราคม 2557 วันพุธ วันขึ้นปีใหม่
14 กุมภาพันธ์ 2557 วันศุกร์ วันมาฆบูชา
14 เมษายน 2557 วันจันทร์ วันสงกรานต์
15 เมษายน 2557 วันอังคาร วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2557 วันจันทร์ วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม 2557 วันอังคาร วันวิสาขบูชา
12 สิงหาคม 2557 วันอังคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
23 ตุลาคม 2557 วันพฤหัสบดี วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24 ธันวาคม 2557 วันพุธ วันคริสต์มาสอีฟ
25 ธันวาคม 2557 วันพฤหัสบดี วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ วันBoxing Day
31 ธันวาคม 2557 วันพุธ วันหยุดสิ้นปี