Top Button

ติดต่อเรา

กรุงเทพฯ

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*

อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

แผนที่ตั้ง
เชียงใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว

ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 14:30 น. – 15:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
แผนที่ตั้ง