Top Button

ติดต่อเรา

กรุงเทพฯ

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 08.30.00-13.00 น. วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์*

อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. วันจันทร์, วันพุธ,

วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

แผนที่ตั้ง
เชียงใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว

ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
แผนที่ตั้ง