Top Button

ข้อมูลสำคัญ

 • ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทยได้กลับมาดำเนินการให้บริการแบบอย่างจำกัด ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำหรับการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์โดยการนัดหมายเท่านั้น ใบสมัครแบบกระดาษจะไม่สามารถยื่นได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือที่ศูนย์ยื่นวีซ่า คุณสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์สำหรับการขอวีซ่าและการขอสัญชาติที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools
 • วันเปิดทำการและเวลา ณ ปัจจุบันของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย, ยกเว้นวันหยุดประจำปี คือ

  กรุงเทพฯ:

  • วันทำการ: วันจันทร์ และ วันพุธ
  • เวลาทำการ: 08:30 น. ถึง 13:00 น.

  เชียงใหม่:

  • วันทำการ: วันจันทร์ และ วันพุธ
  • เวลาทำการ: 08:30 น. ถึง 13:00 น.

  ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ามาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเนื่องจากจะไม่มีการเข้ามาโดยที่ไม่ได้นัดหมายหรือเข้ามาด้วยตนเองเพื่อสอบถามข้อมูล ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าทางออนไลน์สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดทำการเลือกบริการนี้ในเวลาที่ทำการนัดหมาย

  การจำกัดการเดินทางยังคงมีอยู่และมีการเปลี่ยนแปลง คุณไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้ยกเว้นแต่คุณจะอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นหรือคุณได้รับการยกเว้นแบบรายบุคคลตามข้อจำกัดการเดินทางในปัจจุบัน

  กรุณาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายในDepartment of Home Affairsที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

 • โปรดระวังการเสนองานที่หลอกลวง – ดูที่นี่