Top Button

คำอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมวีซ่าสำหรับครอบครัว - ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทดังต่อไปนี้ที่ศูนย์การพิจารณาในเมืองเพิร์ธ

  • ผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ดูแล (ประเภท 114)
  • บุคคลในครอบครัวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศของตนเอง (ประเภท 115)
  • ผู้ให้การดูแล (ประเภท 116)

การยื่นคำร้องขอวีซ่าดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มสปอนเซอร์สำหรับวีซ่าเหล่านี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงกิจการประเทศออสเตรเลีย การชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount อย่างไรก็ตามสำหรับวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถยื่นวีซ่าทางออนไลน์ได้ แบบฟอร์มที่สมบูรณ์จะต้องถูกจัดส่งไปที่สูนย์การพิจารณาที่เมืองเพิร์ธ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Child and Other Family Processing Centre
Department of Home Affairs
Locked Bag 7
Northbridge WA 6865
Australia

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารที่คุณต้องการเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานครอบครัวประเภทอื่น ๆ กรุณาดูที่นี่

หมายเหตุ ใบสมัครวีซ่าครอบครัวอื่น ๆ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลียได้รับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แต่ไม่ได้รับการดำเนินการโดยศูนย์ประมวลผลสำหรับเด็กและอื่น ๆ ในเมืองเพิร์ธ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ยังถือว่าถูกต้อง

ไบโอเมตทริกซ์สำหรับการขอวีซ่า

ตามขั้นตอนผุ้สมัครอาจต้องมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับอีเมลยืนยันให้ทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมาย

ค่าธรรมเนียมการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์
การทำไบโอเมตทริกซ์เท่านั้น 810 บาท

รูปแบบการชำระเงิน: ค่าธรรมเนียมการทำไบโอเมตทริกซ์ต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด