Top Button

การบริการอื่นๆ

บริการเพิ่มเติม-ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

บริการที่ระบุนี้เป็นบริการเสริมที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ โดย

ท่านต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

บริการถ่ายเอกสาร

ค่าบริการ 5 บาทต่อ 1 หน้า(ขนาดA4สีขาว-ดำ)

บริการถ่ายรูป

ค่าบริการ 250 บาทต่อ 6 รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง (บริการนี้มีเฉพาะศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯเท่านั้น)

บริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการ 25 บาทต่อหนึ่งครั้ง

บริการช่วยเหลือการกรอกแบบฟอร์ม

ค่าบริการ 250 บาทต่อ 1 ใบสมัคร

บริการช่วยเหลือการกรอกแบบฟอร์มอิเล็คโทรนิกส์วีซ่า (ETA)

ค่าบริการ 250 บาทต่อ 1 ผู้สมัคร

บริการSMS แจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน

 • ข้อความจะถูกส่งไปยังมือถือของท่านเพื่อแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านว่าใบคำร้องของท่านถูกส่งไปยังสถานทูตเรียบร้อยแล้วและท่านจะได้รับ
 • ข้อความเมื่อผลการพิจารณาใบคำร้องของท่านได้ถูกส่งมายังศูนย์ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ท่านสามารถมาใช้บริการนี้ได้โดยชำระค่าบริการ 75 บาท เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการSMS สามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนมายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นได้ที่ แบบฟอร์มSMS
 • หมายเหตุ: ให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรุณาอ่าน ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไข ก่อนสมัครรับบริการ

 

บริการห้องรับรองพิเศษ

วีเอฟเอส ให้บริการห้องรับรองพิเศษที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย การบริการดังกล่าวภายในห้องรับรองพิเศษมีการบริการดังต่อไปนี้:

 • ห้องรับรองพิเศษที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบายและทันสมัย พร้อมบริการของว่างและเครื่องดื่ม
 • บริการรับใบคำร้องขอวีซ่าที่รวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเรา
 • บริการช่วยเหลือการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสาร(ไม่เกิน 50 หน้า)
 • บริการถ่ายรูป(เฉพาะศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯ)สำหรับประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าผ่านทาง SMS และอีเมล

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ 3,000 บาท รวมภาษี ต่อผู้สมัคร 1 ท่าน

ท่านสามารถทำการนัดหมายการใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้โดย คลิ๊กที่นี่ และเลือกตัวเลือกPremium Lounge หรือเพียงเข้ามาแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ห้องรับรองพิเศษที่ศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯและเชียงใหม่

ท่านจะได้รับการตอบรับยืนยันไปยังอีเมลของท่าน กรุณาปริ๊นท์ใบตอบรับและแนบมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารการยื่นขอวีซ่า ตามวันและเวลาที่ทำการนัดหมาย

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เป็นต้นไปการนัดหมายจะมีผลบังคับใช้เพื่อการยื่นใบสมัครขอวีซ่าทุกประเภท รวมถึงใบสมัคร Citizenship by Descent หรือการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทั้งกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้สมัครที่ไม่ได้ทำการนัดหมายมาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 626 บาทสำหรับการยื่นใบสมัครหรือการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

การยื่นใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันหรือเวลานัดหมายในระบบออนไลน์ของท่าน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือ

การยื่นใบคำร้องขอวีซ่าหลังเวลานัดหมายของท่าน (30 นาทีหรือมากกว่า) ภายในวันเดียวกัน

การให้บริการนี้จะขึ้นอยู่กับศูนย์ยื่นวีซ่าในการรองรับจำนวนผู้สมัครนอกเหนือจากการนัดหมายในระบบออนไลน์

บริการปริ้นท์เอกสาร

ค่าบริการ 25 บาทต่อ 1หน้า

บริการแสกนเอกสารและอีเมล

ค่าบริการ 25 บาทต่อ 1 หน้า

การรับรองเอกสาร (Original Sighted)

 ค่าบริการ 50 บาทต่อ 1 หน้า (ยกเว้นสำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรายละเอียดของผู้สมัคร)

การยื่นใบสมัครนอกเวลาทำการ(Prime Time)

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าหรือทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในเวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 08:30 น. ถึง 15:00 น.

ท่านสามารถเลือกใช้บริการนัดหมายนอกเวลาทำการนี้ โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการ 2,100 บาทต่อ1ผู้สมัคร

 • ท่านสามารถเข้าไปทำการนัดหมายโดยเลือก Prime time ได้ที่นี่
 • ท่านจะได้รับการตอบรับยืนยันไปยังอีเมลของท่าน กรุณาปริ๊นท์ใบตอบรับและแนบพร้อมกับใบสมัครและเอกสารการยื่นขอวีซ่า ตามวันและเวลาที่ทำการนัดหมาย


  การนัดหมายยื่นใบสมัคร PRIME TIME APPOINTMENT
  วันเสาร์ 09:30 น. ถึง 12:30 น.

  ข้อควรทราบ: การใช้บริการนี้ไม่ได้รับรองว่าคุณจะได้รับการบริการที่รวดเร็วหรือ การพิจารณาใบสมัครที่เร่งด่วน การพิจารณาใบสมัครขึ้นอยู่กับสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น

  *ค่าบริการจะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี

  บริการช่วยเหลือการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

  ค่าบริการ – 400 บาทต่อ 1 ใบสมัคร