Top Button

การนัดหมายล่วงหน้า

โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท รวมถึงใบสมัคร Citizenship by Descent และหรือ การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในกรุงเทพฯและเชียงใหม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

ใบสมัครออนไลน์จะต้องทำการนัดหมายสำหรับการเก็บข้อมูลอไบโอเมตริกซ์ เฉพาะหลังจากได้รับจดหมายแจ้งให้มาเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

คำแนะนำในการนัดหมาย

 • ก่อนที่คุณจะทำการนัดหมายคุณควรอ่านขั้นตอนการขอวีซ่าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • ในการจองนัดหมายคุณจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลก่อน อีเมลยืนยันการลงทะเบียนพร้อมชื่อลงทะเบียนสำหรับเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณจะถูกส่งถึงคุณ หลังจากนั้นคุณจะสามารถเข้าไปทำการนัดหมายโดยใช้ชื่อที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โปรดทราบว่าระบบการนัดหมายจะอนุญาตให้คุณสามารถทำการนัดหมายเดียวสำหรับผู้ที่จะทำการนัดหมายทั้งหมด โดยในการดำเนินการนี้ให้เลือก "เพิ่มผู้เข้าร่วม Add participant"เพื่อใส่รายละเอียดผู้สมัครแต่ละท่าน ในระหว่างขั้นตอนการนัดหมาย
 • เมื่อจองการนัดหมายเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับการยืนยันและจดหมายนัดหมายทางอีเมล
 • ลูกค้าที่ยื่นขอวีซ่าแล้วและได้รับจดหมายเพื่อการขอเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากกระทรวงกิจการภายใน Department of Home Affairs จำเป็นต้องทำการนัดหมายเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณด้วย ในขณะที่ทำการนัดหมายให้เลือกตัวเลือก“ การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์เท่านั้น Biometric Submission Only” เมื่อจองการนัดหมายเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับการยืนยันและจดหมายนัดหมายทางอีเมล
 • หากคุณได้รับบาดเจ็บชั่วคราว มีการตกแต่งหรือเฮนน่าบนนิ้วของคุณ คุณควรรอจนกว่าการบาดเจ็บจะหาย / ตกแต่งหรือเฮนน่าลบออกก่อนวันนัดหมาย มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้อย่างถูกต้อง
 • โปรดทราบว่าเฉพาะผู้สมัครที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ยกเว้น บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่มาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีหรือผู้สมัครที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • คุณสามารถจองได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง
 • การยื่นใบสมัครหรือเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จะไม่ได้รับการยอมรับจากศูนย์ยื่นวีซ่า หากชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในใบนัดหมาย
 • หากคุณเป็นหนึ่งในกรุ๊ป หรือสมาชิกในครอบครัว ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องทำการนัดหมายแต่ละครั้งให้มีชื่อทุกคน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นครอบครัว 4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คนคุณต้องนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
 • กรุณานำใบนัดหมายมาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • กรุณามาถึงศูนย์ยื่นขอวีซ่า 15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย
 • หากคุณพลาดการนัดหมายในวันที่กำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้คุณทำการนัดหมายใหม่หรือยกเลิกและคุณจะต้องนัดหมายใหม่หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง
 • คุณสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น

โปรดทราบว่า ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามที่คุณมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าโดยไม่มีการนัดหมาย คุณจะขอถูกขอให้กลับมาอีกครั้งเมื่อคุณได้ทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว