Top Button

Dịch vụ khác

Các dịch vụ ở trung tâm là không bắt buộc. Để sử dụng những dịch vụ đó, quý khách sẽ phải trả thêm một khoản lệ phí ngoài phí nộp hồ sơ. Quý khách chỉ có thể trả các phí dịch vụ này tại trung tâm của chúng tôi.

Quý khách có thể thanh toán phí dịch vụ bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Dịch vụ chụp ảnh

Đương đơn có thể sử dụng dịch vụ chụp ảnh thẻ tại trung tâm của chúng tôi. Dịch vụ này cam kết ảnh thẻ của quý khách đáp ứng yêu cầu Đại sứ quán/Lãnh sự quán Úc. Phí dịch vụ là 60,000 đồng cho 4 tấm ảnh thẻ.

Dịch vụ này hiện không áp dụng tại Trung tâm Đà Nẵng.

Dịch vụ photocopy

Dịch vụ photo giấy tờ tại trung tâm có phí 2,000 đồng/mặt giấy.

Dịch vụ in tài liệu

Quý khách có thể in giấy tờ mà quý khách muốn nộp cùng với đơn xin thị thực với giá 15,000 đồng một trang.

Dịch vụ đối chiếu tài liệu gốc

Giấy tờ của quý khách có thể được đối chiếu tại trung tâm với giá 30,000 đồng một loại giấy tờ.

Dịch vụ khai đơn trực tuyến

Dịch vụ này hiện đang có tại trung tâm với khoản phí phải trả thêm là 235,000 đồng. Phí này đã bao gồm việc tải tất cả các giấy tờ cần thiết đi kèm theo yêu cầu của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Úc.