Top Button

Thông tin quan trọng

 • Các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ thay đổi thời gian vận hành từ ngày 09 tháng 5 năm 2022 trở đi. Ngày và thời gian làm việc được sửa đổi cho AVAC, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ, là:

  • Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh:
   1. Ngày hoạt động: Thứ Hai đến Thứ Sáu
   2. Thời gian hoạt động: 08:30 sáng đến 05:00 chiều
  • Đà Nẵng:
   1. Ngày hoạt động: Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu
   2. Thời gian hoạt động: 08:30 sáng đến 03:00 chiều

  Tất cả các yêu cầu khác vẫn giữ nguyên. Vui lòng cập nhật thông tin này để lên kế hoạch cho mục đích đến Trung tâm sắp tới của Qúy khách.

 • Thay đổi phí Dịch vụ Thu thập Sinh trắc học từ ngày 18 tháng 4 năm 2022

  Các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam sẽ thay đổi phí dịch vụ Thu thập Sinh trắc học. Phí mới được áp dụng từ ngày 18 tháng 4 năm 2022 là 439.000 VNĐ. Vui lòng cập nhật thông tin này để lên kế hoạch cho mục đích đến Trung tâm sắp tới của Qúy khách.

 • Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xin cập nhật một số yêu cầu liên quan đến giấy tờ chứng minh trước khi vào Trung tâm của chúng tôi. Tất cả các khách hàng có ý định đến Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Úc tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp một trong các bằng chứng dưới đây:

  • Qúy khách đã được chủng ngừa COVID-19 (ít nhất 01 liều đối với vắc xin 2 liều, ít nhất 14 ngày sau khi tiêm chủng), HOẶC
  • Qúy khách là người bị nhiễm COVID-19 và đã bình phục dưới 6 tháng (vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận phục hồi F0 do các Trung tâm Y tế cấp).

  Việc khai báo sức khỏe cũng sẽ được áp dụng tại Trung tâm này.

  Cảm ơn sự hợp tác và thông cảm của Qúy khách.