Top Button

Tìm hiểu loại thị thực của bạn

Trước khi nộp đơn xin thị thực,  quý khách nên quyết định về loại thị thực mà quý khách muốn nộp.

Quý khách có thể sử dụng công cụ tìm kiếm thị thực của  Bộ Nội Vụ Úc để tìm kiếm thông tin trong việc lựa chọn loại thị thực phù hợp với yêu cầu của quý khách.

Quý khách lưu ý không phải tất cả các loại thị thực đều có thể tìm thấy trong phần Tìm kiếm thị thực. Nếu quý khách chưa chắc chắn về loại thị thực mà mình chọn, quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại trang mạng của Bộ Nội Vụ Úc.

Xin hãy chắc chắn rằng quý khách tự đưa ra quyết định nộp h ồ sơ xin thị thực phù hợp với loại thị thực.

Khi quý khách biết được loại thị thực mình cần nộp, hãy đọc kỹ những thông tin liên quan tới loại thị thực bao gồm phí  thị thực, giấy tờ cần nộp, yêu cầu về ảnh và quá trình xét duyệt thị thực cùng với đơn xin thị thực theo loại thị thực nhất định.

Quý khách nên đọc kỹ các hướng dẫn cụ thể và hoàn thành đơn xin thị thực. Quý khách cũng có thể lấy đơn xin thị thực tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc (AVAC) hoặc tải đơn tại hồ sơ và tờ khai

Lưu ý: Nhân viên của công ty VFS Global có thể cung cấp thông tin và mẫu đơn xin thị thực Úc nhưng không được phép tư vấn loại thị thực mà quý khách nên nộp.

Tiếp theo