Top Button

تعیین زمان قرار ملاقات

تعیین وقت ملاقات

برای اقامت کوتاه مدت (اقامت تا 90 روز)

درخواست ویزاهای کوتاه مدت در مرکز درخواست ویزا فقط از طریق وقت ملاقات قبلی و دعوتنامه های تأیید شده پذیرفته می شود.

هزینه ها باید به صورت نقدی (به ارز یورو) در مرکز درخواست ویزا در زمان ارائه درخواست پرداخت شود.

هر شخص نیازمند وقت جداگانه ای است و درخواست جداگانه ای را نیز ارائه خواهد داد. برای مثال، اگر خانواده یا گروهی متشکل از پنج نفر درخواست ویزا داشته باشند، در این صورت باید 5 وقت ملاقات تعیین شود.

وقت ملاقات ها تقاضای بالایی دارند؛ از متقاضیان خواسته می شود که وقت خود را خیلی زودتر و بسته به تاریخ سفر مورد نظرشان رزرو کنند تا از هرگونه مشکلی اجتناب شود.

لطفاً توجه داشته باشید که نباید بیشتر از 90 روز و کمتر از 4 هفته قبل از تاریخ مسافرت مورد نظر خود درخواست تعیین وقت ملاقات را داشته باشید.

برای تعیین وقت ملاقات لطفاً با ارائه جزئیات زیر به آدرس appointmentaustria@vfshelpline.com برای ما ایمیل ارسال کنید:

نام کامل   
شماره پاسپورت   
تاریخ انقضای پاسپورت  روز/ماه/سال 
ملیت   
جنسیت   
تاریخ تولد  روز/ماه/سال 
شماره تماس   
شماره EVE /رزرو هتل/دعوتنامه   
تاریخ سفر  روز/ماه/سال 
تاریخ مورد نظر برای وقت ملاقات*  روز/ماه/سال 
دسته بندی ویزا
  •  تجاری
  • گردشگری/سایر
  • دیدار با خانواده و دوستان
کشور مقصد اصلی من
  • اتریش

*مشروط به در دسترس بودن در زمان دریافت درخواست

لطفاً کپی پاسپورت و دعوتنامه رسمی/شماره EVE-THR/رزرو هتل از اتریش را ضمیمه کنید.

به محض دریافت تمامی اطلاعات فوق، جزئیات قرار ملاقات به شما ایمیل می شود.

 برای اقامت بلند مدت (اقامت بیش از 90 روز)

برای ارائه درخواست های ویزای بلند مدت در سفارت اتریش در تهران وقت قبلی الزامی است.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سفارت اتریش در تهران مشورت کنید.