สมัคร
วีซ่าสำหรับประเทศ
ออสเตรีย
ในประเทศไทย
การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ยื่นคำร้อง ขอวีซ่า ของท่านสามารถทำการนัดหมายได้ที่นี่ ( Make an appointment )กดตรงนี้

หมายเหตุ : ผู้สมัคร แต่ละท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า เท่านั้น หากผู้สมัคร ท่านใดที่ไม่ได้ทำการนัดหมาย ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า จะไม่สามารถรับคำร้องของท่านได้.

Remark: Please be informed all applicants is mandatory to make an appointment, If you have no appointment Austria visa Application center, will not be able to accept your application.
Copyright 2014. VFS Global. All Rights Reserved.