Top Button

Chào mừng Qúy vị đến với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Áo. Trang web này cung cấp thông tin về các thủ tục áp dụng cho người cư trú tại Việt Nam muốn nộp hồ sơ xin thị thực đến Áo. Hồ sơ sẽ phải được nộp tại Trung tâm tiếp nhận thị thực Áo tại Hà Nội hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các hồ sơ sẽ chỉ được xét duyệt bởi Đại sứ quán Áo tại Hà Nội.

Important information icon
  • Cảnh báo về các lời làm việc lừa đảo. Để biết thông tin chi tiết - Bấm vào đây

TẢI XUỐNG

MẪU ĐƠN XIN THỊ THỰC
TÌM HIỂU NHANH VỀ PHÍ THỊ THỰC

Bấm vào đây

ĐẶT LỊCH HẸN

Scheduled appointment

Đặt lịch hẹn để đến nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực

Bấm vào đây

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Track your application icon

Nếu bạn đã nộp hồ sơ xin thị thực tại Trung tâm để tra cứu tình trạng hồ sơ

Bấm vào đây

Thông tin chung

Trung tâm tiếp tiếp nhận thị thực Áo

Location icon

Tìm kiếm Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực gần nhất. Vui lòng lựa chọn bên dưới thành phố của bạn

TIN TỨC VÀ CẬP NHẬT

Thông tin và thông báo quan trọng sẽ được cập nhật tại mục này


Đọc thêm