top

Thông tin quan trọng

 • Chúng tôi xin trân trọng thông báo Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ tại Thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 25 tháng 3 năm 2019.

  Từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, tất cả đương đơn có thể trình nộp hồ sơ xin thị thực Bỉ tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Bỉ tại thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ:

  Tầng 5 – Tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng , Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

 • Thay đổi từ ngày 01/12/2018: Lấy dấu vân tay cho thị thực dài hạn (D) cho Bỉ

  Từ ngày 01/12/2018, việc lấy dấu vân tay là bắt buộc đối với các đương đơn từ 6 tuổi trở lên khi nộp hồ sơ xin thị thực dài hạn (Thị thực D) đi Bỉ. Sinh trắc học sẽ được thực hiện đối với tất cả 10 ngón tay. Dữ liệu sinh trắc học cho thị thực D sẽ không được sử dụng cho thị thực ngắn hạn (Thị thực Schengen).

  Tất cả đơn xin thị thực đều phải được nộp tại Trung tâm thị thực Bỉ tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.vfsglobal.com/Belgium/Vietnam/index.html (link is external)). Quý khách bắt buộc phải có mặt.

  Những đối tượng sau đây sẽ được miễn có mặt :

  • Trẻ em dưới 12 tuổi;
  • Những người không thể lấy dấu vân tay do một khiếm khuyết thể chất;
  • Các nguyên thủ quốc gia và thành viên chính phủ, cùng các phu nhân, và thành viên đoàn chính thức, khi thực hiện một chuyến công du với lời mời của chính phủ một nước thành viên hoặc của các tổ chức, cơ quan quốc tế, vì một mục đích chính thức.

  Đối với thị thực D tới Luxembourg, quy trình không thay đối và không yêu cầu lấy sinh trắc học.