top

LOẠI THỊ THỰC CỦA BẠN

Trước khi nộp thị thực tới Bỉ, người xin thị thực nên quyết định loại thị thực muốn nộp theo các dạng dưới đây.

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các thông tin liên quan tới loại thị thực mình sẽ nộp.

Dưới đây là các loại thị thực được phân loại:

NGẮN HẠN

 • Du lịch
 • Công tác (liên quan đến công việc, đào tạo và huấn luyện, văn hóa, thể thao, hội nghị hoặc các sự kiện khác không liên quan đến tôn giáo)
 • Thăm thân hoặc thư mời cá nhân
 • Sống thử với công dân thuộc khối EU (không phải quốc tịch Bỉ) (mặc dù mục đích ở tại Bỉ sau khi hợp đồng sống thử được kí kết, đây vẫn thuộc thị thực ngắn hạn loại C)
 • Sống thử với công dân Bỉ hoặc công dân không thuộc khối EU (không phải quốc tịch Bỉ) (mặc dù mục đích ở tại Bỉ sau khi hợp đồng sống thử được kí kết, đây vẫn thuộc thị thực ngắn hạn loại C)
 • Kết hôn với công dân EU (không phải công dân Bỉ) (mặc dù mục đích là ở tại Bỉ sau khi kết hôn, đây vẫn là thị thực ngắn hạn loại C)
 • Kết hôn với công dân Bỉ hoặc không phải công dân EU (không phải công dân Bỉ) (mặc dù mục đích là ở tại Bỉ sau khi kết hôn, đây vẫn là thị thực ngắn hạn loại C)
 • Các loại thị thực khác (mục đích y tế, mục đích tôn giáo…)

DÀI HẠN

 • Đi lao động (trên 90 ngày)
 • Đi đoàn tụ với vợ hoặc chồng quốc tịch Bỉ
 • Đi đoàn tụ với vợ hoặc chồng không phải công dân EU
 • Đi đoàn tụ với con mang quốc tịch Bỉ
 • Con đi đoàn tụ với bố hoặc mẹ mang quốc tịch Bỉ
 • Con đi đoàn tụ với bố mẹ không phải công dân EU sống ở Bỉ
 • Giúp việc
 • Du học (trên 90 ngày)
 • Return visa
 • Các loại thị thực khác (mục đích nhân đạo, tôn giáo…)

Khi bạn đã nắm rõ loại thị thực mình cần nộp, vui lòng đọc kĩ những thông tin liên quan tới loại thị thực bao gồm: Phí thị thực, Phí dịch vụ tiếp nhận thị thực, Hồ sơ yêu cầu, Tiêu chuẩn ảnh, Thời gian xét duyệt cùng với mẫu đơn xin thị thực.

Người xin thị thực nên đọc toàn bộ các hướng dẫn cẩn thận và điền đơn xin thị thực.

Khi bạn đã hoàn chỉnh những giấy tờ theo yêu cầu, bạn có thể nộp hồ sơ tới Bỉ.

Xin lưu ý rằng- nhân viên của Trung tâm VFS chỉ có thể cung cấp cho bạn thông tin thị thực tới Bỉ nhưng không có thẩm quyền đưa ra lời khuyên trong việc lựa chọn loại thị thực bạn sẽ nộp.

Tiếp theo