top

ĐẶT LỊCH HẸN

Người nộp hồ sơ phải đặt hẹn online.

Hãy bấm vào đây để đặt hẹn của bạn

Bấm vào đây để xem hướng dẫn đặt hẹn.

Lưu ý: Mỗi khách hàng cần có một lịch hẹn riêng biệt. Trong trường hợp bạn đi nhóm, vui lòng đặt số lượng lịch hẹn đúng với số người nộp hồ sơ.