top

THAM KHẢO BIỂU PHÍ XIN THỊ THỰC

XEM NHANH PHÍ CÁC LOẠI THỊ THỰC

LOẠI THỊ THỰC PHÍ THỊ THỰC (EURO) PHÍ THỊ THỰC (VND)
Phí thị thực bình thường (ngắn hạn) 60 1,620,000
Phí thị thực bình thường (dài hạn) 180 4,860,000
Phí thị thực giảm trừ (trẻ em từ 6-12 tuổi) 35 945,000
Miễn phí thị thực (trẻ em dưới 6 tuổi) 0 0

Lưu ý

  • Phí thị thực phải được thu bằng việt nam đồng theo tỷ giá hiện tại và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Phí thị thực chỉ được thay đổi khi có yêu cầu từ Đại Sứ quán ở Việt Nam.
  • Tất cả các loại phí không hoàn lại trừ những trường hợp ngoại lệ theo yêu cầu của Đại sứ quán.
  • Ngoài phí thị thực, người nộp đơn phải trả phí dịch vụ của VFS là 560,000 VND cho mỗi hồ sơ bằng tiền mặt tại quầy.
  • Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí thị thực Schengen.