Button Top

ĐẶT LỊCH HẸN

Xin lưu ý rằng VFS Global chỉ tiếp nhận năm loại thị thực Schengen được liệt kê dưới đây. Các loại thị thực khác phải được nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam.

  • Du lịch
  • Công tác
  • Thăm thân và bạn bè
  • Khác (Thể thao, văn hóa, các sự kiện khoa học và học ngắn hạn)
  • Hộ chiếu Công vụ

Để đặt lịch hẹn tại VFS Global, vui lòng bấm vào đây. Vui lòng bấm vào đây để xem hướng dẫn cách đặt lịch hẹn.

Đối với đơn xin cấp phép cư trú, đương đơn phải nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội.

Kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023 để xác nhận lịch hẹn trên hệ thống, quý khách sẽ được yêu cầu trả phí dịch vụ VFS trực tuyến. Xin vui lòng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có chức năng thanh toán quốc tế khi đặt lịch hẹn.

Chú ý:

  • Quý vị vui lòng đặt lịch hẹn trước khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp thị thực Séc VFS Global.
  • Số hộ chiếu và loại thị thực của từng đương đơn phải chính xác. Trung tâm tiếp nhận thị thực Séc có thể từ chối trường hợp đương đơn khai sai số hộ chiếu và mục đích chuyến đi trên lịch hẹn.
  • Mỗi khách hàng cần có một lịch hẹn riêng biệt. Ví dụ: nếu quý vị nộp hồ sơ theo nhóm 4 người, quý vị cần phải đặt 4 lịch hẹn tương ứng với 4 người trong nhóm.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số + 84 28 3521 2002 để được hỗ trợ.