Button Top

THỊ THỰC DÀI HẠN ( TRÊN 90 NGÀY)

Nếu bạn có dự định lưu trú hơn 90 ngày hoặc làm việc tại Đan Mạch, bạn phải nộp hồ sơ cho loại thị thực <Giấy phép lao động và cư trú>. Bạn cũng có thể nộp hồ sơ cho giấy phép lao động nếu bạn có dự định làm những công việc không hưởng lương hoặc tìm kiếm những công việc tương tự.