Button Top

Chính sách bảo mật

Tại VF Worldwide Holdings Ltd, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Phạm vi.

Chính sách bảo mật này giải thích cách VF Worldwide Holdings Ltd. và các công ty trực thuộc trên toàn thế giới cùng các chi nhánh ("VFS Global", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") xử lý thông tin cá nhân của bạn. Ngoài các dịch vụ xử lý hồ sơ xin thị thực, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tiện ích khác. Thông báo bảo mât giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các dịch vụ tiện ích đó.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này, vì vậy, thi thoảng hãy kiểm tra trang này để đảm bảo rằng Quý khách hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 1 năm 2019.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo bảo mật này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ

Chúng tôi là ai?

VFS Global là công ty lớn nhất thế giới cung cấp các dịch vụ thuê ngoài và kỹ thuật cho Các Chính phủ và Cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới. Chúng tôi được ủy quyền tiếp nhận hồ sơ xin các loại thị thực khác nhau, giấy phép cư trú và tài liệu du lịch khác nhau, thực hiện các nhiệm vụ về hành chính và không liên quan đến việc xét duyệt các hồ sơ và dịch vụ công dân cho các Khách hàng Chính phủ của chúng tôi để giúp họ tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ xét duyệt quan trọng.

Ai chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn?

Cơ quan xét duyệt hồ sơ xin thị thực Đan Mạch chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong mẫu đơn xin thị thực và dữ liệu nhận được về bạn liên quan đến việc xử lý trường hợp của bạn (Cơ quan quản lý dữ liệu hồ sơ xin thị thực). Vui lòng xem liên kết ở cuối trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi VFS Global cung cấp các dịch vụ tiện ích mà bạn yêu cầu, như chuyển phát nhanh, VFS Global chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến các dịch vụ này (Cơ quan quản lý dữ liệu cho các dịch vụ tiện ích). Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà VFS Global thực hiện trong việc cung cấp các dịch vụ tiện ích này.

Thông tin liên hệ của cơ quan quản lý.

Các thông tin liên lạc của Cơ quan quản lý dữ liệu hồ sơ xin thị thực có thể tìm thấy trong các liên kết đến trang web của chính phủ ở dưới cùng của trang web này.

Thông tin liên hệ của Cơ quan quản lý dữ liệu cho các dịch vụ tiện ích (VFS Global) là:

VFS Services Germany GmbH,

Charlottenstrasse 62,

10117 Berlin,

Đức

Làm thế nào để chúng tôi thu thập thông tin về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, hoặc yêu cầu dịch vụ của chúng tôi, ví dụ, khi bạn yêu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh. Thông tin này được thu thập bởi một nhân viên của chúng tôi khi bạn liên hệ với trung tâm tiếp nhận thị thực (VAC), nếu gọi cho Trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua điện thoại hoặc qua web-chat, hoặc khi bạn cung cấp các thông tin chi tiết này trong một biểu mẫu trên các trang web của chúng tôi.

VFS Global xử lý những dữ liệu nào khi cung cấp các dịch vụ bổ sung mà bạn yêu cầu?

VFS Global xử lý thông tin liên lạc do bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ được yêu cầu.

Tên,

Họ,

Địa chỉ chuyển phát,

Địa chỉ email,

Số điện thoại di động.

Chúng tôi cũng thu thập ngày sinh để xác định danh tính bạn khi sử dụng dịch vụ Theo dõi tình trạng hồ sơ.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng cơ sở pháp lý của "Việc thực thi hợp đồng" được định nghĩa trong Điều 6 (b) - Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng để:

 • Để đặt lịch hẹn với một trong những nhân viên tiếp nhận thị của chúng tôi tại một trung tâm tiếp nhận thị thực (VAC);
 • Để xác nhận bạn là ai khi bạn đến để nhận lại tài liệu du lịch của bạn;
 • Để cho phép bạn theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ của bạn;
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tiện ích theo yêu cầu của bạn như chuyển phát nhanh, khi đó chúng tôi sẽ cần biết địa chỉ giao hàng và tên của người nhận để giấy tờ được chuyển phát đến;
 • Với sự cho phép của Quý khách, chúng tôi gửi cho Quý khách thông tin liên lạc mà Quý khách đã yêu cầu và quan tâm.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Dữ liệu đơn xin thị thực mà chúng tôi thu thập sẽ không được sao chép hoặc giữ lại bởi VFS Global.

Một số thông tin cá nhân của Quý khách có thể được lưu giữ dưới dạng điện tử trong tối đa ba mươi (30) ngày sau khi tài liệu du lịch của Quý khách được trả lại cho Quý khách. Điều này nhằm mục đích hỗ trợ bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ một số loại thông tin để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi (ví dụ: hóa đơn theo luật thuế)

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác khác khi cần thiết cho việc xử lý các yêu cầu của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ tiện ích mà bạn đã yêu cầu, ví dụ; Nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi chuyển phát tài liệu du lịch của bạn đến nhà hoặc văn phòng của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng các đối tác có đủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu tại chỗ.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân khi có yêu cầu của chính quyền và chỉ nếu yêu cầu đó được hỗ trợ bởi lệnh của tòa án.

Nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác:

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một số lượng nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy được thiết kế nhằm mang lại cho Quý khách trải nghiệm du lịch tốt nhất. Ví dụ, khi Quý khách trả tiền cho đơn xin thị thực của Quý khách, chúng tôi sẽ cần có cách để xử lý các khoản thanh toán. Nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan sẽ sử dụng thông tin của Quý khách để xử lý các khoản thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ của họ phát sinh theo bất kỳ luật hiện hành nào. Trong một số trường hợp, họ sẽ hoạt động như một bên Kiểm soát dữ liệu thông tin của Quý khách và do đó chúng tôi khuyên Quý khách nên đọc Chính sách bảo mật của họ. Các nhà cung cấp sản phẩm của bên thứ ba này sẽ chia sẻ thông tin của Quý khách với chúng tôi mà chúng tôi sẽ sử dụng theo Chính sách bảo mật này.

Chuyển thông tin của Quý khách ra nước ngoài:

Chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin cá nhân của bạn, nội bộ trong VFS Global, đến một trong những trung tâm dữ liệu của chúng tôi nằm ở châu Âu. Nếu bạn muốn biết thêm về các phương thức truyền dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Các quyền của bạn.

Bạn có các quyền nhất định theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi yêu cầu dịch vụ tiện ích. Các quyền này là:

 1. Quyền được biết thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng như thế nào.

 2. Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.
 3. Quyền xác thực lại nếu thông tin cá nhân của bạn không đúng.
 4. Quyền xóa thông tin cá nhân của bạn. (Trong trường hợp pháp luật cho phép).
 5. Quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 6. Quyền di chuyển dữ liệu.

 7. Quyền phản đối cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 8. Quyền liên quan đến việc tự động ra quyết định và lập hồ sơ.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin của mình?

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà VFS Global giữ của bạn. Điều này không áp dụng đối với thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp để hỗ trợ cho đơn xin thị thực của bạn, bạn phải liên hệ trực tiếp với cơ quan ngoại giao của Đan Mạch nơi bạn nộp đơn xin thị thực

Quý khách có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà VFS Global nắm giữ về Quý khách. Nếu Quý khách yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình, chúng tôi rất sẵn sàng cung cấp, tùy thuộc vào bất kỳ yêu cầu pháp lý có liên quan và miễn trừ nào, bao gồm các thủ tục xác minh danh tính. Trước khi cung cấp dữ liệu cho Quý khách, chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng nhận dạng và thông tin đầy đủ về tương tác của Quý khách với chúng tôi để chúng tôi có thể xác định bất kỳ dữ liệu nào có liên quan. Chúng tôi cũng có thể tính phí cho Quý khách đối với việc cung cấp một bản sao dữ liệu của Quý khách (trừ trường hợp điều này không được phép theo luật địa phương).

Khiếu nại.

Nếu bạn cảm thấy thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý không đúng cách hoặc bạn không hài lòng về cách thông tin cá nhân của mình được xử lý, bạn có quyền khiếu nại.


Bạn có thể khiếu nại với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia ở nước sở tại, bạn cần đưa ra ý kiến của mình khi cho rằng các quyền lợi của cá nhân bạn có thể bị ảnh hưởng bởi việc xử lý dữ liệu do VFS Global thực hiện.
Cơ quan giám sát của VFS Global tại EU là:
Ủy viên Berlin về bảo vệ dữ liệu và tự do thông tin
Friedrichstr. 219
Puttkamerstr. 16-18 (tầng 5)
10969 Berlin, Đức
Điện thoại: + 49 30 138890, Fax: + 49 30 2155050, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Các biện pháp đề phòng bảo mật tại chỗ nhằm chống lại mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin.

Khi tiếp nhận thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo các thông tin đó được xử lý một cách bảo mật. Tất cả thông tin nhạy cảm (ví dụ như chi tiết thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin trên thẻ) đều được mã hóa và bảo vệ. Khi bạn truy cập vào một trang web an toàn, biểu tượng ổ khóa lock sẽ xuất hiện trong thanh địa chỉ của hầu hết các trình duyệt web. Điều đó có nghĩa các thông tin được chuyển từ trình duyệt web của bạn đến máy chủ web của chúng tôi sẽ được mã hóa cho mục đích an toàn thông tin.
Xin lưu ý, các thư điện tử được chuyển qua Internet theo thông thường, sẽ không thể được đảm bảo an toàn 100%. Vì vậy, bạn vui lòng không kèm theo thông tin cá nhân trong email khi liên hệ với chúng tôi, điều đó có thể gây tổn hại cho bạn.

Sử dụng bộ nhớ tạm thời 'cookie',

Trang web của VFS Global sử dụng bộ nhớ tạm thời cookie tương tư như các trang web khác. 'Cookies ' là mẩu thông tin nhỏ được gửi bởi một tổ chức đến máy tính của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Họ thu thập thống kê thông tin về hoạt động trên trình duyệt web và patterns của bạn và không nhận dạng bạn là một cá nhân. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để đặt ngôn ngữ tham chiếu của bạn. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp nhiều dịch vụ mang tính cá nhân hơn.
Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Vô hiệu hóa cookie có thể dẫn đến việc mất một số chức năng khi sử dụng trang web đó. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách VFS Global sử dụng cookie, vui lòng xem thông báo tiết lộ cookie của chúng tôi.

Thiết lập hồ sơ

Thiết lập hồ sơ là hình thức xử lý tự động thông tin cá nhân để phân tích hoặc dự đoán hành vi. VFS Global liên kết với các đối tác phân tích trang web đáng tin cậy để giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của người dùng cũng như cải thiện trang web của mình. Ví dụ: thời lượng mà người dùng dành ra khi sử dụng một trang web sẽ cho chúng tôi biết tính thân thiện của trang web đó đối với người dung là đến đâu. Sẽ không có bất kì thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập hoặc chuyển cho các đối tác nói trên hoặc một bên thứ ba nào đó. Bộ nhớ tạm thời “cookie” sẽ là công cụ cung cấp dữ liệu phân tích. Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie khi truy cập vào trang web, đồng thời chúng tôi cũng sẽ cung cấp cơ sở để bạn vô hiệu hóa các bộ nhớ tạm thời cookie phân tích.

Liên kết với các trang web khác.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web được quản lý bởi các tổ chức khác. Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư trên các trang web khác mà bạn truy cập.
Xin lưu ý rằng, nếu bạn chuyển tới một trang web khác từ trang web của chúng tôi, hoặc được dẫn đến trang web của chúng tôi từ một trang web khác ,chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật từ các trang web của bên thứ ba đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thông báo bảo mật của các trang web thứ ba.

Liên hệ với chúng tôi:

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể có câu hỏi về các tuyên bố hoặc cách thức bảo mật của chúng tôi. Vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau:
Cán bộ bảo vệ dữ liệu nhóm của VFS Global:

Email:
DPO@vfsglobal.com

Địa chỉ bưu điện:
Attn: Nhân viên bảo vệ dữ liệu
VFS Services Đức GmbH,
Charlottenstrasse 62,
10117 Berlin,

Đức