btn_top

Sau khi nộp hồ sơ

THỊ THỰC NGẮN HẠN

Kiểm tra tình trạng hồ sơ

Khi bạn đã hoàn tất hồ sơ xin thị thực của mình, xin lưu ý rằng hồ sơ của bạn đang được xử lý và các câu hỏi liên quan đến tình trạng hồ sơ được gửi tới đơn vị xét duyệt thị thực qua thư điện tử sẽ không được trả lời, do Luật Quốc gia Đan Mạch về việc xử lý cá nhân thông tin.

Vui lòng truy cập “Kiểm tra tình trạng hồ sơ” tại trang web này.

Quyết định

Sau khi mission đã xử lý xong hồ sơ xin thị thực của bạn, bạn sẽ được liên hệ bởi Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Hồ sơ của bạn sẽ, hoặc:

Đã được phê duyệt - trong trường hợp bạn:

Nhận lại được hộ chiếu với thị thực được dán kèm. Xin lưu ý rằng thị thực của Đan Mạch sẽ thêm 15 ngày vào thời hạn hiệu lực thị thực. Do đó, thời hạn hiệu lực và thời gian lưu trú trên nhãn dán thị thực sẽ không giống nhau. Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem thông tin trên nhãn dán thị thực có chính xác hay không. Xin vui lòng xem Hướng dẫn đọc thông tin thị thực.

Đã bị Từ chối - trong trường hợp bạn:

Nhận được một thư từ chối đi kèm theo hộ chiếu, để giải thích lý do tại sao bạn lại bị từ chối cấp thị thực. Thư từ chối sẽ cho biết hồ sơ của bạn sẽ được kháng cáo tự động đến Cục Di trú Đan Mạch hay bạn phải trực tiếp kháng cáo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-have-receured-an-answer/Short-stay-visa

Xin lưu ý rằng việc sở hữu thị thực không có nghĩa bạn tự động được quyền nhập cảnh. Quý vị phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhập cảnh tại cửa hải quan theo khoản 5 Visa Code.

Sau khi Quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi và muốn đưa ra nhận xét, vui lòng truy cập Dịch vụ khách hàng

THỊ THỰC DÀI HẠN

Hồ sơ của dài hạn được xét duyệt và quyết định bởi Cục Di trú Đan Mạch và Cơ quan hội nhập và tuyển dụng quốc tế Đan Mạch (SIRI). Bộ phận thị thực Đan Mạch sẽ thông báo tình trạng xét duyệt trực tiếp cho đương đơn.

Trang trước