Button Top

Liên hệ

Địa chỉ Trụ sở

Hà Nội

Hà Nội

Tòa nhà Ocean Park, Tầng 2, Phòng 207
1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0084- 2835212002

Chúng tôi sẽ trả lời các cuộc điện thoại từ 09:00 đến 12: 00 và 13:00 đến 16:00 (Thứ hai đến thứ sáu) trừ ngày nghỉ lễ.

Nhận hồ sơ: 08:30 -12:00 and 13:00 -15:00 giờ (thứ Hai – thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ

Trả Hộ chiếu: 13:00 -16:00 giờ (thứ Hai – thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ

Map
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh
Trung tâm tiếp nhận thị thực Đan Mạch
Tòa nhà Resco – Lầu 3
94-96, Đường Nguyễn Du
P. Bến Nghé, Q. 1
Tp. Ho chi Minh, 70000 Vietnam
Tel: 0084-28-3 5212002

Chúng tôi sẽ trả lời các cuộc điện thoại từ 09:00 đến 12: 00 và 13:00 đến 16:00 (Thứ hai đến thứ sáu) trừ ngày nghỉ lễ.

Nhận hồ sơ: 08 30 -1200 and 1300 -1500 giờ (thứ Hai – thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ

Trả Hộ chiếu: 1300 -1600 giờ (thứ Hai – thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ

Map
map