Button Top

Liên hệ

Địa chỉ Trụ sở

Hà Nội

Hà Nội

Tòa nhà Ocean Park, Tầng 2, Phòng 207
1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0084- 2835212002

Chúng tôi sẽ trả lời các cuộc điện thoại từ 09:00 đến 12: 00 và 13:00 đến 16:00 (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu) trừ ngày nghỉ lễ.

Nhận hồ sơ: 08:30 -12:00 and 13:00 -15:00 giờ (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ lễ

Trả Hộ chiếu: 13:00 -16:00 giờ (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ lễ

Map
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh
Trung tâm tiếp nhận thị thực Đan Mạch
Tòa nhà Resco – Lầu 3
94-96, Đường Nguyễn Du
P. Bến Nghé, Q. 1
Tp. Ho chi Minh, 70000 Vietnam
Tel: 0084-28-3 5212002

Chúng tôi sẽ trả lời các cuộc điện thoại từ 09:00 đến 12: 00 và 13:00 đến 16:00 (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu) trừ ngày nghỉ lễ.

Nhận hồ sơ: 08:30 -12:00 and 13:00 -15:00 giờ (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ lễ

Trả Hộ chiếu: 13:00 -16:00 giờ (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu) ngoại trừ những ngày nghỉ lễ

Map
map