Button Top

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đội ngũ VFS cam kết mang lại giá trị dịch vụ mang tầm thế giới. Chúng tôi cố gắng nỗ lực mang lại lời đảm bảo chắc chắn về chất lượng dich vụ chuyên nghiệp. Vì thế, phản hồi khách hàng là một trong những điều quan trọng nhất và phản hồi từ khách hàng sẽ giúp chúng tôi nhận ra những hạn chế và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mọi phản hồi luôn được bảo đảm xử lý chú trọng và chi tiết.

Khen ngợi

Thông tin phản hồi tích cực được coi là một lời khen và được sử dụng như là thước đo phần thưởng và ghi nhận cho nhân viên. Đánh giá cao luôn đáng khích lệ và góp phần thúc đầy đội ngũ thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn.


Chất lượng dich vụ có thể được đánh giá bởi một trong các tùy chọn sau:


Vui lòng truy cập vào đây để bắt đầu quá trình phản hồi:


CÁC BƯỚC:

 1. Khen ngợi dịch vụ/ nhân viên
 2. Nhóm hỗ trợ dịch vụ khách hàng VFS Global nhận được khen ngợi
 3. Nhân viên được nhận Chứng nhận đánh giá

Phàn nàn

Phản hồi mang tính chất xây dựng được coi như lời phàn nàn và là một cơ hội để cải tiến chất lượng dich vụ. Chúng tôi cam kết đảm bảo đáp ứng và xử lý kịp thời các khiếu nại nhận được.


Trải nghiệm dich vụ và phản hồi có thể được chia sẻ qua các tùy chọn sau:


 1. Nộp thông tin phản hồi trực tuyến cho lần đầu tiên - Ấn vào đây
 2. Trong trường hợp không hài lòng với phản hồi được cung cấp - Ấn vào đây

CÁC BƯỚC:

 1. Phản hồi về dịch vụ / nhân viên
 2. Nhóm hỗ trợ khách hàng VFS Global nhân được phản hồi
 3. Phản hồi được báo cáo lên cấp Giám sát
 4. Giám sát điều tra đơn khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Nếu phương án đưa ra không được chấp nhận, phản hồi lại tiếp tục được xem xét giải quyết

Điều tra ý kiến khách hàng

Phản hồi là một cách xây dựng để đánh giá dịch vụ cung cấp. Điều này sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiên để đạt được tiêu chuẩn cao cấp.

Bạn có thể đưa ra phản hồi về chất lượng dich vụ bởi một trong các tùy chọ sau:

Vui lòng truy cập vào đây để khảo sát trực tuyến.

CÁC BƯỚC:

 1. Nhóm hỗ trợ khách hàng VFS Global tiếp nhận phản hồi về dich vụ / nhân viên
 2. Phản hồi được ghi chú về việc hài lòng / không hài lòng
 3. Các phương án sẽ được thảo luận và đưa ra cách giải quyết tốt nhẩt