Button Top

Thông tin chung

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam trân trọng thông báo khai trương Trung tâm tiếp nhận Thị thực tại Việt Nam, nơi cung cấp thông tin về thủ tục áp dụng đối với công dân Việt Nam có nhu cầu xin du lịch, quá cảnh và kinh doanh với Thị thực Schengen đi du lịch tới Đan Mạch, Greenland, quần đảo Faroe, Iceland, Lithuania và tạm trú, giấy phép lao động tại Đan Mạch.

Các đơn xin thị thực phải được nộp tại Trung tâm tiếp nhận Thị thực Đan Mạch tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định thẩm quyền xét duyệt. Tất cả các đơn xin thị thực sẽ được xét duyệt bởi Đại sứ quán Đan Mạch, tại Hà Nội.

Đối với người xin thị thực

Các ứng viên muốn nộp đơn xin Thị thực nên đọc các thông tin trên trang web này một cách cẩn thận. Hướng dẫn trên trang web này giúp bạn chuẩn bị tài liệu một cách chính xác. Điều này sẽ làm giảm rủi ro hồ sơ của bạn là không đầy đủ hoặc mất thời gian lâu hơn để được xét duyệt.

Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu phỏng vấn trực tiếp ở văn phòng thị thực tại Đại sứ quán Đan Mạch, Hà Nội trước khi tiến hành xét duyệt hồ sơ của bạn. Trung tâm tiếp nhận Thị thực sẽ giúp bạn đặt hẹn trong trường hợp cần phỏng vấn.