Button Top

Cách nộp hồ sơ

THỊ THỰC NGẮN HẠN

Bước 1: Trước khi nộp đơn

Trước khi bạn nộp đơn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ về mục đích chuyến đi của bạn - hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình xin thị thực, nhưng chúng tôi không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn bạn chọn loại một loại thị thực cụ thể nào. Do tính chất hành chính của công việc, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kì lời khẳng định nào về việc bạn sẽ được cấp thị thực hay không và sẽ mất bao lâu để xử lý hồ sơ, vì đây hoàn toàn là đặc quyền của Đại Sứ Quán Đan Mạch.

Bước 2: Tập hợp giấy tờ tài liệu

Vui lòng tập hợp các giấy tờ tài liệu có liên quan được liệt kê trong danh mục kiểm tra dựa trên mục đích chuyến đi của bạn (Công tác, du lịch, thăm gia đình, v.v.)

 Thị thực Công Tác

 Thị thực Thăm Thân

 Thị thực Du Lịch

 Lý do Y tế

 Đoàn thăm chính thức của chính phủ

 Chuyến đi vì mục đích chính trị, khoa học, văn hóa, thể thao hay tôn giáo

 Đi học hoặc các loại hình đào tạo khác

Xin lưu ý rằng hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực tối thiểu ba tháng sau khi hết hạn thị thực; phải được cấp trong vòng mười năm qua và phải còn hai trang trống – trong trường hợp hộ chiếu không có hai trang trống để có thể được cấp thị thực, bạn phải làm hộ chiếu mới trước khi nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp đơn và trả phí trực tuyến

Truy cập hệ thống xin thị thực trực tuyến có tên ApplyVisa (https://applyvisa.um.dk/NVP.App/frontpage). Tại đây bạn sẽ phải: 1) đăng ký người dùng; 2) điền đơn; 3) trả lệ phí thị thực và 4) in và ký tên vào cover letter.

Vui lòng chuẩn bị hộ chiếu và thẻ tín dụng khi đăng ký và thanh toán.

Nếu bạn không thể sử dụng máy tính và máy in, bạn có thể dùng máy tính và máy in tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Xin lưu ý rằng bạn phải thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến. Phí thị thực không được chi trả tại VFS.

Khi truy cập vào trang ApplyVisa, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Lựa chọn đó xác định nơi bạn sẽ nộp cover letter được in từ trang ApplyVisa, cùng với các giấy tờ, hộ chiếu và dữ liệu sinh trắc học của bạn.

Đơn vị xét duyệt thị thực Đan Mạch có thể yêu cầu nộp thêm tài liệu ngay cả sau khi bạn đã nộp đơn xin thị thực, các giấy tờ liên quan và dữ liệu sinh trắc học.

Xin lưu ý rằng hồ sơ của bạn chưa hoàn tất cho đến khi bạn trực tiếp hoàn thiện hồ sơ của mình tại VFS.

Bước 4: Phí

Phí thị thực phải được thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thông qua trang ApplyVisa (https://applyvisa.um.dk/NVP.App/frontpage)

Xin lưu ý rằng bên cạnh phí thị thực, còn có phí dịch vụ khi bạn nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực:

  • TP. HCM – 255,000 VND phí dịch vụ VFS
  • Hà Nội – 255,000 VND phí dịch vụ VFS

Để thuận tiện cho quý khách, công ty VFS cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quý khách nộp hồ sơ xin thị thực tại VFS. Quý khách có thể Xem tại đây

Bước 5: Thời gian xét duyệt

Đại Sứ Quán Đan Mạch có 15 ngày để đưa ra quyết định về hồ sơ xin thị thực của bạn tính từ ngày Đan Mạch mission nhận được hồ sơ đó.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, thời gian xử lý có thể được kéo dài đến 30 ngày và trong các trường hợp đặc biệt có thể lên tới 60 ngày.

THỊ THỰC DÀI HẠN

Bước 1: Trước khi nộp hồ sơ

Nếu bạn có ý định làm việc, học tập, đoàn tụ với gia đình hoặc ở lại Đan Mạch lâu hơn 90 ngày, bạn nên nộp đơn xin giấy phép cư trú.

Bạn sẽ nộp đơn xin giấy phép cư trú thông qua trang web của Cục Di trú Đan Mạch và Cơ quan hội nhập và tuyển dụng quốc tế Đan Mạch (SIRI).

Để tìm hiểu thêm về các loại giấy phép cư trú, cần xin lại giấy phép cư trú nào và cách thức nộp hồ sơ, xin mời truy cập trang web của Cục Di trú Đan Mạch và Cơ quan hội nhập và tuyển dụng quốc tế Đan Mạch (SIRI).

Bước 2: Giấy tờ tài liệu và dữ liệu sinh trắc học

Khi bạn đã nộp đơn và đóng phí cho Cục di trú Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI), bạn sẽ nhận được một case order ID. Bạn sẽ phải nộp case order ID đó cùng với tài liệu được yêu cầu và dữ liệu sinh trắc học của bạn.

Bạn chỉ nên cung cấp dữ liệu sinh trắc học khi hồ sơ của bạn đã được nộp tại các cơ quan có thẩm quyền liên quan tại Đan Mạch, bạn phải mang theo một bản sao thư xác nhận (với case order ID) và thông báo rằng đơn khai trực tuyến đã được gửi cùng với hộ chiếu. Xin lưu ý, Đơn vị xét duyệt thị thực Đan Mạch yêu cầu bạn nộp hộ chiếu nhằm phục vụ cho quá trình xét duyệt. Bạn có thể yêu cầu Đơn vị xét duyệt thị thực Đan Mạch trả lại hộ chiếu trong trường hợp bạn cần đến nó.

Đơn vị xét duyệt thị thực Đan Mạch có thể thay mặt cho Cục di trú Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI) để yêu cầu cung cấp thêm tài liệu cũng như yêu cầu phỏng vấn cá nhân tại Đơn vị xét duyệt thị thực Đan Mạch hoặc tại Trung tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (VFS), ngay cả sau khi bạn đã nộp hồ sơ, giấy tờ và dữ liệu sinh trắc học của bạn.

Bước 3: Phí

Lệ phí cho Cục di trú Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI) không bao gồm các dịch vụ do sứ quán Đan Mạch cung cấp.

Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán dịch vụ được cung cấp bởi Danish Foreign Service tại đây.

Lệ phí cho Sứ quán Đan Mạch phải được thanh toán thông qua trang web (https://dys.um.dk/permit/). Lưu ý mang theo biên lai thanh toán, khi trình diện tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực VFS. {NHẬP PHÍ VFS}

Xin lưu ý rằng ngoài phí cho Cục di trú Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI) và phí đại sứ quán, còn có một khoản phí dịch vụ bổ sung khi bạn nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực VFS.

  • TP. HCM – 255,000 VND phí dịch vụ VFS
  • Hà Nội – 255,000 VND phí dịch vụ VFS

Để thuận tiện cho quý khách, công ty VFS cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quý khách nộp hồ sơ xin thị thực tại VFS. Quý khách có thể Xem tại đây

Bước 4: Thời gian xử lý

Thời gian xử lý hồ sơ tại Cục di trú Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI) biến đổi tùy thuộc vào loại giấy phép cư trú đang được xin cấp:

Danish Immigration Service processing times

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI) processing times

Bước 5: Quyết Định

Khi Cục di trú Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI) đã hoàn tất việc ra quyết định cho hồ sơ của bạn, Đơn vị xét duyệt thị thực Đan Mạch sẽ thông báo cho bạn.

Trang Tiếp theo Trang trước