Button Top

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

  • Để giảm thiểu lượng khách tới Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực trong đại dịch COVID-19, khách nộp hồ sơ tại VFS Đan Mạch tại Việt Nam sẽ được yêu cầu bắt buộc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hộ chiếu; thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đến ngày 31/12/2020.
  • Thông báo hoạt động trở lại của trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Đan Mạch tại Việt Nam - Đọc thêm
  • Phí thị thực thay đổi, hiệu lực từ tháng hai năm 2020 - vui lòng xem thông tin đầy đủ tại đây
  • Cảnh báo về các lời làm việc lừa đảo. Để biết thông tin chi tiết - Bấm tại đây