Button Top

Loại Thị Thực của bạn

Thông tin chung về thị thực

Tôi có cần thị thực hay không? Kiểm tra tại đây

Thông tin chung về các quy định thị thực được nêu tại newtodanmark.dk.

Bạn sẽ tìm được những thông tin quan trọng về các quy định thị thực được trình bày phía dưới.

Đan Mạch là một thành viên của khối Schengen. Điều đó có nghĩa bạn đang nộp hồ sơ xin thị thực Schengen. Xin lưu ý rằng khi bạn nộp hồ sơ xin thị thực Schengen do Đại Sứ Quán Đan Mạch xét duyệt thì Đan Mạch phải là điểm đến chính của bạn. Để biết thêm thông tin về quy định thị thực Schengen, xin mời truy cập vào đây.

Bạn chỉ được phép ở lại Schengen với thị thực diện du khách tối đa 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. Để tính thời gian lưu trú của bạn tại Schengen, xin mời sử dụng Schengen Visa Calculator.

Xin lưu ý rằng, tại Đan Mạch bạn không được phép cư trú hoặc làm việc bằng thị thực Schengen. Tìm hiểu thêm về giấy phép làm việc tại đây

Người thân trong gia đình của công dân EU / EEA hoặc Thụy Sĩ đang tự do di chuyển trong Đan Mạch có quyền được xử lý hồ sơ theo quy định của EU.

Một số quốc tịch có thể cần được kiểm tra trong quá trình xét duyệt đơn xin thị thực. Đến Phụ lục 16 của Sổ tay Quy định Visa để đọc, quốc tịch nào cần được kiểm tra.

Chúng tôi đề xuất việc nộp đơn xin thị thực sớm trước thời gian dự kiến nhập cảnh vào khối Schengen. Tuy nhiên, một đơn xin thị thực sẽ không được xử lý nếu ngày nộp hồ sơ sớm trước quá 3 tháng tính từ ngày dự kiến nhập cảnh vaò khối Schengen.

Chỉ những đương đơn đang cư trú hợp pháp tại quốc gia có Đan Mạch mission hoặc Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, mới có thể nộp đơn xin thị thực thông qua hai địa điểm trên.

Nếu muốn đến Greenland và / hoặc Quần đảo Faroe thì sao?

 Khi bạn nộp đơn xin thị thực tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, vui lòng thông báo cho nhân viên về việc bạn sẽ đến Greenland và / hoặc Quần đảo Faroe. Đơn xin thị thực nhập cảnh vào Greenland và Quần đảo Faroe chỉ có thể được nộp tại các Trung tâm thị thực Đan Mạch.

Vui lòng làm theo các bước hướng dẫn về cách xin thị thực.

Nếu bạn có kế hoạch làm việc, học tập hoặc ở lại Đan Mạch lâu hơn 90 ngày, bạn cần phải xin giấy phép cư trú và / hoặc giấy phép làm việc. Xem “Hướng dẫn cách xin thị thực dài hạn”.

Trang Tiếp theo