Button Top

Ngày lễ/ Ngày nghỉ

Trung tâm tiếp nhận thị thực Đan Mạch – VFS Global sẽ tạm thời đóng cửa theo lịch nghỉ năm 2020 như sau:

NGÀY THỨ NGHỈ LỄ 2020
01/01/20 Thứ Tư Tết Dương Lịch
23/01/20 Thứ Sáu Tết Âm Lịch
24/01/20 Thứ Hai Tết Âm Lịch
27/01/20 Thứ Ba Tết Âm Lịch
28/01/20 Thứ Tư Tết Âm Lịch
29/01/20 Thứ Năm Tết Âm Lịch
02/04/20 Thứ Năm Giỗ tổ Hùng Vương
30/04/20 Thứ Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam
01/05/20 Thứ Sáu Quốc tế Lao Động
02/09/20 Thứ Tư Quốc Khánh Việt Nam
25/12/20 Thứ Sáu Ngày Giáng Sinh
31/12/20 Thứ Năm Tết Dương Lịch 2020