Button Top

LỊCH HẸN

Người nộp đơn cần đặt lịch hẹn để nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Đan Mạch tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nếu có yêu cầu, người nộp đơn sẽ được gọi phỏng vấn trực tiếp ở Đại sứ quán tại Hà Nội. Người nộp đơn không cần phải đến Trung tâm tiếp nhận thị thực

Vui lòng bấm vào đây để đến trang đặt lịch hẹn.

Quý khách có thể bấm vào đây để xem hướng dẫn cách đặt lịch hẹn. Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại : +8428 3 5212002 để được hỗ trợ thêm

Lưu ý: Mỗi lịch hẹn chỉ dành cho một hồ sơ. Nếu quý vị đi theo đoàn, vui lòng đặt lịch hẹn tương ứng với số lượng thành viên của đoàn.

LƯU Ý QUAN TRU Ý

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, đương đơn bắt buộc phải khai đơn xin thị thực và thanh toán phí thị thực thông qua trang ApplyVisa (https://applyvisa.um.dk/). Sau khi đã hoàn thành bước khai đơn và thanh toán phí thị thực trực tuyến, đương đơn phải in Giấy xác nhận (Cover Letter) từ trang ApplyVisa và nộp cùng những giấy tờ còn lại khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận thị thực.

Bộ Ngoại Giao Đan Mạch vừa cho ra mắt trang web Applyvisa (https://applyvisa.um.dk/) để điền đơn xin thị thực trực tuyến. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, đương đơn đã đặt lịch hẹn với VSF để nộp hồ sơ xin thị thực tới Đan Mạch, Lithuania hoặc Iceland nên điền đơn xin thị thực và thanh toán phí thị thực bằng thẻ tín dụng trên trang web: Applyvisa.um.dk. Đơn khai in ra từ trang web visaselfservice và đơn khai giấy sẽ được chấp nhận trong một vài trường hợp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau thời gian này, trang web Visaselfservice sẽ bị đóng và đơn khai giấy sẽ không được chấp nhận. Đương đơn được yêu cầu chỉ sử dụng duy nhất trang web Applyvisa.um.dk để hoàn thành đơn khai xin thị thực và thanh toán phí thị thực trực tuyến trên trang Applyvisa.um.dk. Sau khi thanh toán trên trang web Applyvisa, đương đơn sẽ nhận được thư xác nhận (Cover letter) qua hộp thư điện tử của quý vị, thư này cần dược in ra, ký tên và nộp vào cùng các giấy tờ còn lại của hồ sơ xin thị thực tại trung tâm VFS.