Button Top

Quy định An ninh

Thông báo bảo mật cho các Ứng viên đến Trung tâm tiếp nhận thị thực VFS Đan Mạch

Vì lý do an ninh không thể mang theo những vật dụng sau vào trong trung tâm

  • Thiết bị hoạt động bằng pin hay thiết bị điện tử như máy chụp hình, đĩa nhạc/ băng hình, đĩa nén, mp3, đĩa mềm, máy tính xách tay, hay máy nghe nhạc cầm tay.
  • Tất cả các loại túi như túi du lịch, túi đeo lưng, cặp, vali, các túi bằng da/sợi đay/vải và phong bì zip. Chỉ cho phép một túi nhựa chứa các giấy tờ liên quan đến hồ sơ của bạn.
  • Phong bì hay gói dán kín.
  • Vật liệu dễ cháy (bao diêm, bật lửa, nhiên liệu vv…).
  • Vật dụng sắc nhọn các loại (như kéo, dao rạch giấy hay đồ dùng cắt móng).
  • Vũ khí hay giống vũ khí hoặc các chất liệu gây nổ.

Danh sách cung cấp ở trên là không giới hạn. Các mặt hàng khác có thể bị cấm dựa trên quyết định của nhân viên an ninh.

Do vấn đề an ninh, chúng tôi không cho phép các bên quan tâm như bạn bè, người thân hoặc liên hệ kinh doanh để đi cùng với đương đơn xin thị thực. Tuy nhiên, các thông dịch viên được phép theo người khiếm thính / khuyết tật.

Xin lưu ý:

Trung tâm tiếp nhận thị thực không có nơi để giữ các mặt hàng cấm. Các ứng viên được yêu cầu để sắp xếp thay thế để giữ trước khi vào trung tâm.