Button Top

Tìm hiểu nhanh về phí Thị thực

PHÍ THỊ THỰC

Loại Thị thực Euro
Phí Thị thực thông thường (tất cả các loại) 80
Phí Thị thực giảm (trẻ em từ 6-11tuổi) 40
Miễn phí (Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, trẻ em dưới 6 tuổi) 0

Dưới đây là phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT, được áp dụng bắt buộc thu cho mỗi hồ sơ:

TP. HCM – 293,000 VND phí dịch vụ VFS

Hà Nội – 293,000 VND phí dịch vụ VFS

Để thuận tiện cho quý khách, công ty VFS cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quý khách nộp hồ sơ xin thị thực tại VFS. Quý khách có thể Xem tại đây

Phí dịch vụ VFS và các khoản phí dịch vụ hỗ trợ khác sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ bằng Việt Nam đồng tại trung tâm VFS.

Tất cả các lệ phí không được hoàn lại.

Lưu ý quan trọng:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, tất cả những người nộp đơn xin thị thực ngắn hạn đến Đan Mạch phải điền vào đơn xin thị thực của họ và trả lệ phí thị thực trực tuyến bằng cách sử dụng ApplyVisa.um.dk. Sau khi quý vị đã nộp đơn và thanh toán lệ phí thị thực trực tuyến, quý vị phải in và ký vào thư xác nhận từ ApplyVisa và nộp cùng các tài liệu giấy tờ khác đồng thời cung cấp sinh trắc học tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Đan Mạch.

PHÍ CHO GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ CƯ TRÚ

Loại Thị thực Euro
Phí Thị thực thông thường (tất cả các loại) 195

Dưới đây là phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT, được áp dụng bắt buộc thu cho mỗi hồ sơ:

TP. HCM – 293,000 VND phí dịch vụ VFS

Hà Nội – 293,000 VND phí dịch vụ VFS

Để thuận tiện cho quý khách, công ty VFS cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quý khách nộp hồ sơ xin thị thực tại VFS. Quý khách có thể Xem tại đây

Phí dịch vụ VFS và các khoản phí dịch vụ hỗ trợ khác sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ bằng Việt Nam đồng tại trung tâm VFS.

Tất cả các lệ phí không được hoàn lại.

Lưu ý quan trọng:

Người nộp đơn cần phải đóng khoản phí xét duyệt trực tiếp cho Cục Di Trú Đan Mạch. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo tại đây.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, Bộ Ngoại Giao Đan Mạch bao gồm tất cả các cơ quan ngoại giao Đan Mạch giới thiệu hình thức thanh toán trực tuyến phí đại sứ quán cho hồ sơ xin giấy phép cư trú hoặc giấy phép làm việc.

Phí đại sứ quán phải được thanh toán trực tuyến bằng liên kết https://dys.um.dk/permit/

Biên lai thanh toán phải được nộp tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Đan Mạch (VFS) khi quý vị nộp hộ chiếu, tài liệu liên quan và cung cấp sinh trắc học. Xin lưu ý rằng trong các trường hợp xin giấy phép cư trú/ làm việc, có ba khoản phí phải trả. 1) Lệ phí cho Cơ quan xuất nhập cảnh Đan Mạch hoặc Cơ quan tuyển dụng và hội nhập quốc tế Đan Mạch (SIRI), 2) Phí cho đại sứ quán Đan Mạch (sử dụng liên kết https://dys.um.dk/permit/) và 3 ) Lệ phí cho Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Đan Mạch (VFS)