Button Top

Thị thực ngắn hạn đến Greenland

Nếu bạn muốn đến thăm Greenland một khoảng thời gian ngắn, bạn phải có thị thực trước khi nhập cảnh nếu bạn đến từ một quốc gia có yêu cầu thị thực.

Nếu bạn là một công dân Việt Nam, bạn sẽ cần visa để đi du lịch tới Greenland.

Một thị thực Schengen bình thường là không hợp lệ tại Greenland. Nếu bạn đang đi du lịch đến Greenland, bạn sẽ cần phải có một thị thực Schengen cấp các từ ngữ trong phần ý kiến trên thị thực: "Áp dụng cho Greenland".

Tất cả các đơn xin thị thực phải được ký và nộp bởi ứng viên.

  • Tất cả các mục trong mẫu đơn phải được điền vào một cách chính xác. Nếu không, đơn sẽ bị từ chối.
  • Đại sứ quán có quyền yêu cầu các tài liệu bổ sung và / hoặc thông tin khi xét duyệt hồ sơ.
  • Ứng viên không mang quốc tịch Việt Nam phải cư trú sống hợp pháp tại Việt Nam, hoặc trên cơ sở thị thực cho Việt Nam hoặc giấy phép làm việc / giấy phép cư trú hợp lệ tại Việt Nam.