Button Top

Loại Thị thực

Người nộp đơn xin thị thực vui lòng đọc thông tin trên trang web này một cách cẩn thận. Các hướng dẫn được liệt kê trên trang web này là để giúp bạn chuẩn bị tài liệu của bạn một cách chính xác nhất có thể. Điều này sẽ làm giảm rủi ro cho hồ sơ xin thị thực của bạn như không đầy đủ hoặc mất một thời gian lâu hơn để được xử lý.

Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu phỏng vấn tại Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại sứ quán Đan Mạch, Hà Nội trước khi một quyết định được đưa ra cho hồ sơ xin thị thực của bạn. Trung tâm tiếp nhận Thị thực sẽ giúp bạn đặt hẹn cho việc phỏng vấn.