Button Top

บริการเพิ่มเติม

ที่ วีเอฟเอส โกลบอล เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่ผู้สมัคร เราขอมอบสิทธิพิเศษในการเสนอบริการเสริมดังต่อไปนี้:

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการชำระเงินตามปกติ (เป็นเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิต / เดบิตของคุณที่ศูนย์สมัครวีซ่า) คุณยังสามารถชำระเงินล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านระบบการจองนัดหมายของเรา

บริการ ค่าธรรมเนียม (บาท) ลักษณะการบริการ
ห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 1,935 เพลิดเพลินไปกับการคัดกรองความปลอดภัยแบบพิเศษโดยไม่ต้องเข้าคิว บริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและมอบการบริการที่คงความเป็นส่วนตัวในระหว่างการยื่นใบสมัครวีซ่าและกระบวนการไบโอเมตริกซ์ อีกทั้งยังมีบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง จัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ ถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง SMS และอีเมลแจ้งเตือนสถานะไว้คอยบริการท่าน
จัดเตรียมเอกสาร 880 เป็นบริการเสริมสำหรับให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัครในการจัดเตรียมเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์

(ขณะนี้ไม่เปิดให้บริการ)
510 ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมนี (เชงเก้น) ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และบริการเอสเอมเอส ผู้สมัครจะต้องมารับหนังสือเดินทางคืนด้วยตนเอง และจะไม่ได้รับเอสเอมเอสแจ้งเตือนสถานะใบสมัคร กรุณาดูข้อมูลด้านล่างของหน้านี้ สำหรับข้อมูลการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

(บริการนี้ถูกระงับชั่วคราว เนื่องจากศูนย์ยื่นวีซ่าปิดรับยื่นเอกสารด้วยเหตุระบาดของโรคโควิด 19)
เอสเอ็มเอส 55 ใช้งานง่ายกับบริการเอสเอ็มเอส เมื่อท่านซื้อบริการนี้ระบบจะทำการส่งข้อความอัติโนมัติไปยังมือถือของท่าน ท่านจะยังได้รับอีเมลเพื่อแจ้งสถานะใบสมัครวีซ่าของท่านจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 195 เพื่อความสะดวกของท่าน บริการนี้จะช่วยส่งหนังสือเดินทางกลับไปยังสำนักงานหรือที่บ้านของท่าน
จุดบริการอินเทอร์เน็ต ราคา 65 บาท สำหรับการใช้งาน 30 นาที ผู้สมัครสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและเอกสารได้ที่จุดบริการอินเทอร์เน็ตของ VFS Global's เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
รูปถ่าย 170 (4 ใบ) ถ่ายรูปกับวีเอฟเอส เพื่อที่ท่านจะได้รับรูปถ่ายที่ตรงตามมาตรฐานของทางสถานทูตเยอรมนี
ถ่ายเอกสาร 15(ต่อหน้า) สำหรับท่านที่ต้องการถ่ายเอกสารที่วีเอฟเอส
ปริ๊นท์เอกสาร 25 (ต่อหน้า) การพิมพ์เอกสารที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์

*โปรดทราบว่าบริการเสริมเหล่านี้เป็นบริการภายในศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนี

วีธีการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

หากคุณเคยเดินทางในเกลุ่มประเทศเชงเก้นและมีประวัติการเก็บลายนิ้วมือภายใน 59 เดือน คุณสามารถยื่นเอกสารตามรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
  • เซ็นต์ชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง)พร้อมระบุวันที่ในใบสมัครให้เรียบร้อย
  • ระบุวันที่และเซ็นต์ชื่อรับทราบเงื่อนไขต่างๆในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน(ลายเซ็นต์ต้องตรงกับลายเซ็นต์ที่ปรากฏในหน้าหนังสือเดินทาง)
  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป
  • หนังสือเดินทางฉบับจริง
  • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยมีพร้อมกับสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางในเล่มนั้นๆ
  • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้ามี)
  • เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเภท
 2. วิธีจัดเตรียมซองไปรษณีย์
  • ใบสมัครและเอกสารต่างๆตามประเภทของวีซ่าที่จะยื่นคำร้อง
  • หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • หลักฐานการชำระเงินค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์
  • หลักฐานการชำระเงินค่าบริการของบริษัท VFS Global

  ค่าธรรมเนียมวีซ่า (2,800บาท / 1,400 บาท) + ค่าบริการของบริษัท VFS Global (510 บาท)

  *เพื่อความสะดวกในการรับเล่มหนังสือเดินทางคืนได้ถึงบ้านของท่าน และสามารถรับทราบสถานะใบสมัครของท่านได้ผ่านทางข้อความโทรศัพท์มือถือ ทางศูนย์ยื่นวีซ่า จึงขอเสนอบริการจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ (195 บาท) และบริการแจ้งเตือนผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือ เอสเอมเอส (55 บาท)

  วิธีการชำระเงินค่าบริการที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

  หมายเหตุ: บริษัทไม่รับชำระเงินค่าบริการผ่าน Cheque

  กรุณาเตรียมค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร เนื่องจากบัญชีของบริษัทเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ

  ชื่อธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา จำกัด

  สาขา: เพลินจิต

  ชื่อบัญชี: VFS (Thailand) Ltd. 

  เลขที่บัญชี: 001-0-16410-9

  SWIF CODE: AYUDTHBK

  หมายเหตุ: ไม่รับชำระค่าบริการเป็นเงินสด กรุณาอย่าใส่เงินสดมาในซอง ทางศูนย์ยื่นฯ รับชำระค่าบริการการโอนเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น

 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มา ณ ศูนย์ยื่นคำร้องของวีซ่าประเทศเยอรมนี :

  VFS Global Germany Visa Application Centre Bangkok

  Chamchuri Square Building

  Unit 404, The Plaza, 4th Floor,

  Phayathai Road, Pathumwan,

  Bangkok, 10330

 4. ตรวจสอบเอกสารโดย VFS Global:

  เราจะดำเนินการส่งเอกสารของท่านไปยังสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ หากเอกสารนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการด้านล่างนี้

  1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ไม่ชำรุด ต้องเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีอายุการใช้งาน

   ไม่เกิน 10 ปี

  2. ระบุวันที่และเซ็นต์ชื่อลงในใบสมัครให้เรียบร้อย (ลายเซ็นต์ต้องตรงกับลายเซ็นต์ที่ปรากฏในหน้าหนังสือเดินทาง)
  3. หลักฐานการโอนเงิน
  4. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ

  หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทางเราจะแจ้งไปยังท่านผ่านทางอีเมลล์หรือผ่านทางโทรศัพท์ หากไม่ได้รับเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ เราจะทำการส่งเอกสารคืนทั้งหมด และทางศูนย์ยื่นฯจะไม่คืนเงินในกรณีใดๆทั้งสิ้น

 5. การคืนหนังสือเดินทาง:
  • ท่านสามารถมารับหนังสือเดินทางของท่านคืนได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
  • หากท่านใช้บริการแจ้งเตือนผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือ SMS Solution ราคา 55 บาท ท่านจะได้รับข้อความว่าหนังสือเดินทางของท่านถูกส่งกลับมายังศูนย์ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเอสเอมเอส
  • หากท่านชำระค่าบริการจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ ราคา 195 บาท เล่มหนังสือเดินทางของท่านจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งมา
  • หากท่านใช้บริการส่งเอกสารกลับผ่านทางไปรษณีย์ ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารของท่านได้ ผ่านทางการติดตามสถานะออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย