Button Top

ข่าวสารสำคัญ

 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ประเทศเยอรมนี ในกรุงเทพฯ เปิดทำการที่แห่งใหม่

  ตั้งแต่วันพุธที่ 4 สิงหาคม ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศเยอรมันนีจะเปิดให้บริการ ณ: 10 /104-106 อาคารเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 โดยศูนย์จะเปิดทำการในวันจันทร์ พุธ และศุกร์

  ผู้ที่จองการนัดหมายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจามจุรีแสควร์ สามารถใช้การยืนยันการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ที่แห่งใหม่ อาคารเทรนดี้ฯ สำหรับผู้ที่ได้ทำการนัดหมายระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม และไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้เนื่องจากการปิดบริการชั่วคราวของศูนย์ยื่นวีซ่าจามจุรีแสควร์ สามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของเราได้ที่ info.geth@vfshelpline.com หรือโทร +66 21187017 เพื่อจองการนัดหมายใหม่

 • แนะนำการจำกัดการเข้าประเทศที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

  รัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีได้แนะนำการจำกัดการเข้าประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยอีกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 0:00 น. มาตรการนี้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดต่อไป ผลที่ตามมาก็คือ การเดินทางจากประเทศไทยไปเยอรมนีโดยมีหรือไม่มีวีซ่าสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่สำคัญหรือในฐานะบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเท่านั้น คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเยอรมนีจากประเทศไทยได้ในคำถามที่พบบ่อยของกระทรวงมหาดไทยในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษที่
  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText3

  การตัดสินใจเข้าสู่ประเทศเยอรมนีนั้นทำขึ้นในแต่ละกรณีที่ตำรวจสหพันธรัฐที่รับผิดชอบชายแดนติดกับเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมครั้งนี้

  ในกรณีของการเยี่ยมชมในระยะสั้นโดยหุ้นส่วนในประเทศที่สามที่ยังไม่ได้แต่งงานไปยังหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือการเยี่ยมเยียนร่วมกับหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้สมัครและหุ้นส่วนจะต้องกรอกคำประกาศที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากเอกสารที่จำเป็น:

  ทริปเยือนคนโสด
  ร่วมทริปเยี่ยมเยียนคนโสด

  สำหรับพนักงานบริษัทที่ทำงานในประเทศไทย

  มีความประสงค์เพื่อเดินทางไปประชุมหรือเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทในประเทศเยอรมันนีนั้น

  ผู้ที่เดินทางเพื่อยื่นขอวีซ่าประเภทระยะสั้น

  ท่านมีความจำเป็นต้องแนบเอกสารใบยืนยันหรือใบตอบรับการประชุมหรือเจรจาทางธุรกิจจากบริษัทในประเทศเยอรมันนี

  Declaration of absolute necessity of business travel

  โดยทั่วไปแล้ว สามารถส่งผลงานจากประเทศที่สามได้อีกครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องกรอกและส่งการยืนยันต่อไปนี้:

  การยืนยันใบรับรองการฉีดวัคซีน

 • เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และข้อจำกัดในสถานการณ์ดังกล่าวออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) กรุงเทพมหานคร ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจามจุรีสแควร์, กรุงเทพมหานคร จำเป็นจะต้องปิดให้บริการในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  ทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ จะทำการติดต่อผู้สมัครที่ทำการนัดหมายไว้แล้วเพื่อเลื่อนวันและเวลานัดหมาย อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ไม่สามารถกำหนดเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้สมัครได้จนกว่าศูนย์ยื่นวีซ่าฯ จะเปิดทำการอีกครั้ง หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายกรณีเร่งด่วน โปรดใช้ลิงก์ 'ติดต่อเรา' เพื่อติดต่อกับเรา

  ศูนย์ยื่นวีซ่าฯ จะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลในหน้านี้

  ขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจอันดีต่อองค์กรเสมอมา

 • ข้อกำหนดใหม่ในการตรวจโควิดเพื่อเข้าสู่ประเทศเยอรมนี

  เพื่อป้องกันการเข้ามาของไวรัสโคโรนาและการกลายพันธุ์ในเยอรมนี จะมีการบังคับให้ตรวจโควิดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 00:00 น. ทุกคนที่ไม่สามารถแสดงผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิดก่อนออกเดินทางจะไม่สามารถเดินทางได้

 • เปิดให้บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในภูเก็ตและเชียงใหม่

  วีเอฟเอสโกลบอลในประเทศไทยเปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพิ่มเติมในภูเก็ตและเชียงใหม่ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสามารถนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าได้ในสถานที่ใดแห่งหนึ่งในหัวข้อ "ทำการนัดหมาย" และท่านสามารถดูที่อยู่ของศูนย์ได้ที่ "ติดต่อเรา”. หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ info.geth@vfshelpline.com

 • ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 การยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะรับเอกสารที่ VFS Global พร้อมการนัดหมาย คุณสามารถจองการนัดหมายบนเว็บไซต์ของเราภายใต้ "นัดหมาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเทศโปรดดูที่ "ประเภทของวีซ่า"
 • ประกาศ

  ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีประจำกรุงเทพ จะเปิดให้ทำการอีกครั้ง

  เริ่มเปิดทำการวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารคำร้องได้ที่ ศูนย์ยื่น

  คำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีประจำกรุงเทพ ประเทศไทย ที่ตึกจามจุรีสแควร์

  นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีจะเปิดทำการเวลา 8:00 – 16:00 น. และ คอลเซ็นเตอร์จะเปิดทำการเวลา 8:00 - 16:00 น. ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

  ท่านสามารถโทรมาสอบถามหรืออีเมลล์มาได้ตามเวลาทำการ และเราจะตอบกลับภายในวันทำการถัดไป สำหรับข่าวสารอัพเดต สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่า

  • ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีจะเปิดให้บริการเฉพาะวัน จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
  • ทางศูนย์จะมีการกำหนดจำนวนผู้สมัครที่เข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารล่วงหน้ามาแล้วเท่านั้น
  • เพื่อความปลอดภัยของท่านรวมถึงพนักงานของเรา และเพื่อลดการการสัมผัสภายในศูนย์ ท่านสามารถซ้อบริการส่งพาสปอร์ตกลับทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยท่านสามารถจ่ายค่าบริการได้ทั้งทางออนไลน์ หรือจ่ายที่หน้าเค้าท์เตอร์ ณ วันที่ท่านมายื่นเอกสารตามที่นัดล่วงหน้าเอาไว้
 • การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า

  โปรดทราบ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ระยะสั้น) จะปรับเพิ่มขึ้นจาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร ต่อคน

  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ค่าวีซ่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ยูโร ต่อคน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลง. คลิกที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีในประเทศไทย จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในส่วนของเว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS สำหรับประเทศเยอรมนี มีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่ประเทศาเยอรมนี และการนัดหมายออนไลน์
 • ระวังข้อเสนองานที่หลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม – คลิกที่นี่