Button Top

ข่าวสารสำคัญ

 • ประกาศ

  ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีประจำกรุงเทพ จะเปิดให้ทำการอีกครั้ง

  เริ่มเปิดทำการวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารคำร้องได้ที่ ศูนย์ยื่น

  คำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีประจำกรุงเทพ ประเทศไทย ที่ตึกจามจุรีสแควร์

  นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีจะเปิดทำการเวลา 8:00 - 12:00 น. และ คอลเซ็นเตอร์จะเปิดทำการเวลา 8:00 - 13:30 ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

  ท่านสามารถโทรมาสอบถามหรืออีเมลล์มาได้ตามเวลาทำการ และเราจะตอบกลับภายในวันทำการถัดไป สำหรับข่าวสารอัพเดต สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่า

  • ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีจะเปิดให้บริการเฉพาะวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
  • ทางศูนย์จะมีการกำหนดจำนวนผู้สมัครที่เข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารล่วงหน้ามาแล้วเท่านั้น
  • เพื่อความปลอดภัยของท่านรวมถึงพนักงานของเรา และเพื่อลดการการสัมผัสภายในศูนย์ ท่านสามารถซ้อบริการส่งพาสปอร์ตกลับทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยท่านสามารถจ่ายค่าบริการได้ทั้งทางออนไลน์ หรือจ่ายที่หน้าเค้าท์เตอร์ ณ วันที่ท่านมายื่นเอกสารตามที่นัดล่วงหน้าเอาไว้
 • การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า

  โปรดทราบ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ระยะสั้น) จะปรับเพิ่มขึ้นจาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร ต่อคน

  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ค่าวีซ่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ยูโร ต่อคน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลง. คลิกที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีในประเทศไทย จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในส่วนของเว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS สำหรับประเทศเยอรมนี มีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่ประเทศาเยอรมนี และการนัดหมายออนไลน์
 • ระวังข้อเสนองานที่หลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม – คลิกที่นี่