Button Top

THỊ THỰC SCHENGEN

Quy định của khối Schengen

Quý vị xin thị thực phải có mặt tại Đại sứ quán/ Tổng Lãnh sự quán của quốc gia là mục đính chính chuyến đi của quý vị (xác định bởi mục đích chuyến đi và thời gian).

Nếu như không thể xác định điểm đến chính của quý vị, quốc gia Schengen mà quý vị đặt chân vào đầu tiên phải chịu trách nhiệm cấp visa.

Tôi có cần thị thực Schengen nhập cảnh vào Đức không ?

Nếu quý vị muốn đến nhiều nước khác nhau tại châu Âu và những nước này đều thuộc khối Schengen thì quý vị chỉ có thể xin thị thực tại Đại sứ quán Đức hoặc Tổng Lãnh sự quán Đức nếu đích đến chính hoặc đích đến duy nhất của quý vị là nước Đức. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh cũng giải quyết đơn xin thị thực của những người có đích đến chính là Bồ Đào Nha.

Nhấn vào đây để kiểm tra quý vị có cần thị thực nhập cảnh vào Đức và Bồ Đào Nha. Vui lòng lưu ý đương đơn nộp hồ sơ xin thị thực Bồ Đào Nha có thể sử dụng danh mục hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với thị thực Đức.

Tuy nhiên xin lưu ý: Người sang Bồ Đào Nha để nhận giấy phép định cư theo chương trình “Golden Visa” (=ARI - Giấy phép định cư cho nhà đầu tư: https://www.vistos.mne.pt/en/ari-residency-permit-for-investors) phải nộp hồ sơ xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Bangkok – Thái Lan.

Thị thực Schengen/ Quy định thị thực

Để nộp đơn xin thị thực đi Đức, đương đơn cần cung cấp giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi của mình. Trong những trường hợp xin thị thực độc lập, các giấy tờ khác có thể được yêu cầu. Cung cấp giấy tờ hỗ trợ không đồng nghĩa với việc bạn sẽ được cấp thị thực và việc sở hữu thị thực không trao quyền tự động nhập cảnh. Không có quyền tự động hoặc quyền hợp pháp với thị thực Schengen. Quyết định cuối cùng liên quan đến việc nhập cảnh vào Schengen thuộc về cơ quan biên giới khi đến.

Mã thị thực chuẩn hóa các yêu cầu về thị thực phải được kiểm tra bởi Đại sứ trong quá trình làm thủ tục thị thực. Bộ phận có trách nhiệm tự đưa ra quyết định về đơn khai xin thị thực của đương đơn, chịu trách nhiệm về tất cả các trường hợp cá nhân đơn lẻ.

Tất cả đương đơn xin thị thực Đức cần đặt lịch hẹn và có mặt tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam để nộp đơn xin thị thực và những giấy tờ hỗ trợ cần thiết.

Thời gian xét duyệt trung bình là 15 ngày. Đương đơn cần tự cân nhắc sắp xếp thời gian có thể chờ để đặt lịch hẹn sớm nhất có thể dựa theo hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến.

Mục đích đề xuất của chuyến đi có thể không được thay đổi khi thị thực đã được cấp. Điều này cũng áp dụng khi đương đơn đã nhập cảnh vào biên giới Schengen.

Bên trên là những thông tin cơ bản, nếu như muốn tiếp tục tìm hiểu về quá trình xin thị thực, vui lòng nhấn vào đây.

Thông tin trên đây có thể được thay đổi, vui lòng kiểm tra thông tin cập nhật mới nhất trước khi nộp hồ sơ.