Button Top

SAU KHI NỘP HỒ SƠ

Sau khi nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến bằng cách cung cấp số tham chiếu hồ sơ và ngày sinh. Số tham chiếu có thể được tìm thấy trên Hóa đơn được cung cấp bởi nhân viên của VFS tại thời điểm nộp hồ sơ.

Nếu đã lựa chọn dịch vụ theo dõi tình trạng hồ sơ qua tin nhắn, quý vịsẽ nhận được thông báo qua tin nhắn điện thoại và hòm thư điện tử khi hồ sơ của quý vị đã được xét duyệt xong và chờ được nhận tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực hoặc gửi dịch vụ chuyển phát nhanh về địa chỉ mà quý vị đã đăng ký.

Quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ tại đây.

Lưu ý: Thời gian trả hộ chiếu là từ 13:00 đến 16:00 từ thứ 2 đến thứ 6, trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ.

Để nhận lại hộ chiếu trực tiếp, quý vị sẽ cung cấp những giấy tờ sau:

  • Hóa đơn gốc được cung cấp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực;
  • Giấy chứng minh nhân dân gốc;

CHÚ Ý:

Người đại diện/ đại lý/ người tư vấn được ủy quyền tới nhận hộ chiếu sẽ phải cung cấp hóa đơn gốc và thư ủy quyền (tải tại đây) của người nộp đơn có chữ ký đề cập rõ tên và công ty được ủy quyền lấy hộ chiếu thay. Lưu ý, các thư ủy quyền khác không được chấp nhận.

Nếu như quý vị đã lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh tại thời điểm nộp hồ sơ, vui lòng chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Hóa đơn gốc;
  • Giấy chứng minh nhân dân;

Nếu đương đơn muốn rút lại hồ sơ sau khi nộp, đương đơn cần phải cung cấp một văn bản viết tay do chính đương đơn tự viết, trong đó ghi rằng đương đơn muốn xin rút lại hồ sơ. Văn bản này có thể được nộp dưới dạng bản gốc hay bản sao đều được.

Trước đó